METKOS - mediataiteen konservoinnin kehitys-, kartoitus- ja tiedotushanke

METKOS-hanke kehittää mediataiteen säilyttämistä ja esittämistä tunnistamalla mediataiteen konservointiprosessin tekijät ja osaamistarpeen. Hanke toteutetaan yhteistyössä mediataidetta tallettavien ja esittävien suomalaisten museoiden kanssa.

METKOS-hanke on Opetusministeriön tukema kehityshanke, jossa kehitetään mediataiteen konservointiprosessia teosten säilymisen ja käytön turvaamiseksi. Hankkeessa kartoitetaan mediataiteen konservoinnin osaamistarpeet ja museoprosessin tapahtumat, jotta teokset olisivat käytettävissä vielä tulevaisuudessakin.

Metropolian pääkumppaneina hankkeessa ovat Kansallisgalleria ja Espoon modernin taiteen museo Emma. Muina yhteistyökumppaneina ovat mm. mediataiteen taiteilijajärjestöt ja Museoliitto.

Hankeen kartoitustyö ja pilottiteosten dokumentointi toteutetaan syksyllä 2021 ja hankkeen loppuraportti valmistuu keväällä 2022. Hankkeessa kerätyn tiedon ja kokemuksen perusteella kehitetään konservoinnin koulutusta erityisesti media- ja nykytaiteen osalta.

Lisätietoja

Kirsi Perkiömäki, projektipäällikkö

kirsi.perkiomaki [at] metropolia.fi (kirsi[dot]perkiomaki[at]metropolia[dot]fi)