Metropolialueen kansainvälistyvä liiketoiminta

Hanke on päättynyt 29.2.2016.

Metropolia on mukana Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa Metropolialueen kansainvälistyvä liiketoiminta. Fokuksena hankkeessa on monikuluttuurinen työelämä ja ammattikorkeakoulujen vastavuoroiset TKI-vaihdot.

Hankkeen avulla voidaan syventää kumppanitoimintaa sekä aluekehitystä pitkäkestoisen ja tavoitteellisen yritysyhteistyön kautta samalla edistäen työllisyyttä metropolialueella. Päätavoitteena on eri menetelmin saada kansainvälisen liike-elämän ja korkeakoulun välille pitkän tähtäimen TKI-toimintaa.

Hankkeen tavoitteet

  • Testataan, kehitetään, vakiinnutetaan ja levitetään käytössä olevia toimintamalleja eri ympäristöissä (toiminnan kautta kehittämistä)
  • Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan vaikuttavuuden varmistaminen pääkaupunkiseudulla
  • Pääkaupunkiseudun yritysten ja alueen kilpailukyvyn vahvistaminen kansainvälistymällä
  • Kansainvälisten TKI-verkostojen ja yritysten hyödyntäminen TKI-toiminnan kansainvälistymisen ja tulosten hyödyntämisen näkökulmasta
  • Tuotetaan uusia TKI-toimintamalleja opiskelijoiden, ammattikorkeakoulujen henkilöstön ja työelämän edustajien henkilövaihtoihin
  • Tuotetaan uutta tietoa koulutusviennin kehittämiseksi
  • Yhtenäistetään yritysten ja nimettyjen agenttien rekisteriä AMK:kien välillä
  • Edistetään Suomen ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä

Metropolian InnoVaara-konsepti

InnoVaara! on innovaatioverstas ja yrittäjyyspaja Espoon alueen yrittäjyyden edistämiseen Espoon Leppävaarassa. InnoVaaran avulla tuetaan erityisesti opiskelijayrittäjyyttä, mutta myös muita yrittäjyyteen alkavia espoolaisia. InnoVaara! toimii kohtaamispaikkana yrityksille, yrittäjille sekä oppilaitoksille ja opiskelijoille tukemalla yrittäjyyden kehittämistä ideasta liikeideaksi. Osana toimintaa järjestetään seminaareja ja tietoiskuja, joissa elinkeinoelämä esittäytyy opiskelijoille yrittäjyysteemalla. Opiskelijoiden lisäksi tarjotaan näitä palveluja avoimen amk:n puitteissa myös muiden oppilaitosten sekä vaikutusalueen yrityksille ja asukkaille.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)