Millaisia muusikkoja maailmalle? Tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet puntaroitavana

Hanke on päättynyt 20.6.2011.

Musiikkiala kohtaa tällä hetkellä muutoksia ja uusia haasteita mm. kansainvälistymisen ja teknistymisen myötä. Muutosten mukana tulee yhä ajankohtaisemmaksi etsiä vastausta kysymykseen millaisia muusikoita suomalainen työelämä tulevaisuudessa tarvitsee?

Metropolia Ammattikorkeakoulun kulttuuriala on hankekumppanina Sibelius-Akatemian koordinoimassa ESR-osarahoitusta saavassa Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve - Toive -hankkeessa, jossa kartoitetaan musiikkialan toimintaympäristön muutoksia ja niistä kumpuavia huomisen osaamistarpeita. Muina hankekumppaneina toimivat Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore ja Suomen konservatorioliitto.

- Hankkeessa selvitetään, millaista osaamista muusikolla pitäisi tulevaisuudessa olla, jotta hän työllistyisi hyvin ja voisi tarjota oman uniikin lisäpanoksensa luovan toimialan kehittämiseen, yliopettaja Katri Halonen sanoo. Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi on tärkeä osa opetuksen kehittämistyötä, jota ilman eteenpäin kulkeminen voi jäädä haparoinniksi. Hankkeen ajallinen kesto on 1.8.2008 - 31.3.2011.

Keskeiset toimijat mukana

Musiikkiala on monimuotoista, sekä koulutuksen että työelämän näkökulmasta. Musiikin ammatillista koulutusta annetaan kolmella koulutusasteella (II aste / konservatoriot, ammattikorkeakoulut, korkeakoulut), ja koulutuksen saaneet toimivat mm. julkisin varoin ylläpidetyissä musiikkioppilaitoksissa ja orkestereissa opettajina ja muusikkoina sekä esiintyvinä taiteilijoina ja keikkamuusikkoina eri työnantajien palveluksessa.

- Tämän hankkeen rikkaus on siinä, että mukana on konservatorioiden liiton myötä II aste, Metropolian myötä ammattikorkeakoulujen näkökulma ja Sibelius-Akatemian myötä taideyliopiston näkökulma. Lisäksi hankkeen toteuttamiseen osallistuu Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, jonka kautta hanke kiinnittyy myös laajempaan luovan alan tutkimustyöhön.” täsmentää hankkeen johtamisesta vastaava projektipäällikkö Ulla Pohjannoro Sibelius-Akatemiasta.

- Metropolian kulttuurialat ovat valtakunnallisesti uniikki keskittymä useita eri koulutusaloja. Klassisen musiikin ja pop/jazz-musiikin ohella musiikkialan kehittäminen koskettaa myös montaa muuta kulttuurialan koulutusohjelmaa kuten kulttuurituotantoa. Musiikkisektorin kehittämisessä oma roolinsa on myös erimerkiksi av-sektorin ammattilaisille ja digitaalisen viestinnän osaajille, live-tapahtumien esitystekniikan hallitsijoilla ja yhtä lailla esimerkiksi brändäyksen näkökulmasta vaatetus- ja muotoilualoille, visioi kulttuurituotannon yliopettaja Katri Halonen.

Toive on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama valtakunnallinen hanke Opetushallituksen hallinnoiman Manner-Suomen ESR-ohjelman työmarkkinoiden toimintaa edistävien hankkeiden toimintalinjalla. Euroopan sosiaalirahastosta tuetaan muun muassa työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen järjestämistä sekä opintojen jälkeen työelämään siirtymisen vauhdittamista. Tuen avulla suomalainen koulutusjärjestelmä voi vastata entistä paremmin työelämän tarpeisiin ja työvoiman kysyntään.

Hankkeen raportteja

Osaraportti II: Musiikki hyvinvoinnin edistäjänä - Kolme tapausesimerkkiä musiikin innovatiivisesta käytöstä (pdf)

Osaraportti III: Konserttitoimistojen tulevaisuus (pdf)

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)