Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Hanke on päättynyt 30.6.2014.

Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin? Miten tavoitetaan uusia yleisöjä? Kuinka kolmas sektori voi toimia kulttuuripalvelun tuottajana?

Musiikki elämään on osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011–2013. Sen tavoitteena on edistää taiteen käyttöä sosiaalisen hyvinvoinnin välineenä vahvistamalla osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellista osaamista. Pilottihankkeessa testataan uudenlaista palvelumallia, jossa kolmas sektori toimii osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön palveluiden tuottajana ja kunta tilaajana. Ammattikorkeakoulut tarjoavat hankkeessa pedagogista ja tuotannollista koulutusta kolmannen sektorin toimijoille ja musiikin opiskelijoille eli kulttuurialan tuleville ammattilaisille.

Hanke koostuu alueellisista osaprojekteista, joissa musiikin opiskelijat toteuttavat osallistavia konsertteja ja työpajoja ammattilaisten ohjauksessa. Projektien sisältö rakentuu alueellisten painotusten, vahvuuksien ja tarpeiden mukaan.

Opiskelijoista koostuva yhtye soittaa alakouluikäiselle yleisölle koulun liikuntasalissa.

Hankkeessa rakennetaan yleisöyhteistyön ja osallistavan konserttitoiminnan pedagoginen pankki, jonka aineisto on kolmannen sektorin, kuntatoimijoiden ja koulutusorganisaatioiden vapaasti käytettävissä. Materiaalipankki sisältää käsikirjat osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön tuottajille, tilaajille ja kouluttajille.

Syksyllä 2010 toteutetussa Musiikki elämään – esiselvityshankkeessa kartoitettiin valtakunnallisia ja paikallisia käytänteitä, tarpeita ja mahdollisuuksia osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön tavoittavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Kartoitustyön pohjalta luonnosteltiin pilottihankkeen lähtökohtana toimiva konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön tuottamisen palvelumalli. Esiselvityshankkeen tuloksista laadittiin esiselvitysraportti (pdf)

Musiikki elämään -hankkeen päätoteuttajana on Metropolia Ammattikorkeakoulun Kulttuuri ja luova ala. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Konserttikeskus ry, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattikorkeakoulu sekä Vantaan ja Kokkolan kaupungit. Rahoituksensa hanke saa Euroopan sosiaalirahaston valtakunnallisesta kehittämisohjelmasta ”Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana”. Rahoittajaviranomaisena projektissa toimi Lapin ELY-keskus.

Kuva: Pekka Elomaa,
konserttikeskus

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Musiikki elämään -hankkeen www-sivut