Musiikkikehto - Monitaiteinen musiikkitoiminta muutosvoimana lapsiperheissä

Musiikkikehto-hankkeessa (2022-2023) tutkitaan, miten luovaa musiikkitoimintaa voidaan hyödyntää neuvolan ja perhesosiaalityön moniammatillisessa työssä. Tarkoituksena on kerätä tietoa sekä kehittää lapsiperheille suunnattuja palveluita.

Tutustu myös:

Metropolian Elämäni sävelet- tutkimushankkeessa (2015-2018) tutkittiin ja kehitettiin luovaa ryhmätoimintaa sosiaalityön osana sekä luovuuden merkitystä sosiaalityön asiakkaiden elämässä. Hanke oli osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimaa valtakunnallisesta sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke SOSKUa.

Tutustu Elämäni sävelet -hankkeessa tehtyihin julkaisuihin:

Reconstructing life narratives through creativity in social work

Luova ryhmätoiminta lisää hyvinvointia

Odottamattomia aarteita : Ilmaisua, leikillisyyttä ja luovaa toimintaa ryhmässä