MUUVO tukee uusimaalaisia pk-yrityksiä ottamaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden liiketoimintansa kilpailueduksi. Työkaluina tässä ovat osaamisen kehittäminen ja muutoshallinta. MUUVO pilotoi toimintamallia, jossa henkilöstö syventää osaamistaan itsenäisesti opiskelemalla mikrokursseilla. Itseopiskelu ja yritysvalmennukset tukevat toisiaan. Yritysvalmennuksissa konkretisoidaan uusia valmiuksia yrityskohtaisiin tavoitteisiin.

Kurssien teemat sisältävät perusteita ja syventävää tietoa kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta. Ne antavat toimintamalleja kestävien ratkaisujen tuomiselle liiketoimintaan. Muutoshallinnan, osaamisen kehittämisen ja johtamisen mikrokurssit antavat valmiuksia henkilöstölle sopeutumaan ja sopeuttamaan työtehtäviään muuttuvan toimintaympäristön mukaisiksi.

Kyseessä on uudenlainen, resurssiviisas työelämälähtöinen osaamisen kehittämisen toimintamalli. Toimintamallissa uutta on se, että samanaikaisesti henkilöstö kehittää osaamistaan itsenäisesti mikrokursseilla ja yritysvalmennuksissa yrityksen tavoitteet istutetaan osaksi uutta osaamista.

Hankkeen toimenpiteet kohdistetaan pilottivaiheessa vantaalaisiin pk-yrityksiin ja levittämisvaiheessa koko Uudenmaan pk-sektoriin.

Lähde mukaan tekemään yrityksestäsi entistä osaavampi ja kyvykkäämpi!

Lisätietoja

Tutustu tarkemmin hankkeeseen MUUVOn verkkosivuilla, muuvo.fi.

Laura Mattila, projektipäällikkö
laura.mattila [at] metropolia.fi

MUUVOssa julkaistuja artikkeleita

MUUVOn palvelut yrityksille