MUUVO - Muutosvoimaa osaamisesta

MUUVO muutosvoimaa osaamisesta -hankkeessa keskityttiin työelämälähtöisen koulutus- ja valmennusmallin testaamiseen uusimaalaisissa yrityksissä. Koulutus- ja valmennusmallin kohderyhminä olivat uusimaalaiset yksinyrittäjät, mikro- ja pk-yritysten johto ja henkilöstö. MUUVO-hankkeen tavoitteena oli edistää kohdeyritysten muutoskyvykkyyttä ja jatkuvan oppimisen valmiuksia, koronan jälkeistä liiketoiminnan uudistumisvalmiutta ja tukea yrityksiä vihreässä siirtymässä.


Koulutus- ja valmennusmalli kulki nimellä MUUVO-polku, josta rakennettiin kaksi erilaista versiota. Näistä toinen oli suunnattu yksi mikro- ja pk-yrityksille ja toinen yksinyrittäjille. Kouluttautuminen tapahtui itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä, jossa oli tarjolla mikrokursseja vastuullisuuden ja kestävän kehityksen, osaamisen johtamisen ja kehittämisen, muutosjohtamisen sekä itsensä kehittämisen teemoista. Itsenäinen opiskelu loi pohjaa valmennuksille, jossa kytkettiin opittu osaksi yrityksen liiketoimintaa ja sen uudistumista.


Hanke toteutettiin yhteishankkeena yhdessä Laurea- ammattikorkeakoulun, Metropolia ammattikorkeakoulun ja Vantaan kaupungin elinkeinopalveluiden kanssa. Laurea-ammattikorkeakoulu toimi hankkeen koordinaattorina. Hanke rahoitettiin osana Euroopan unionin COVID-19 pandemian takia toteuttamia toimia. MUUVO-hanke oli aktiivisesti toiminnassa 1.10.2021 – 31.8.2023.

Hankkeen opit ja kopit

MUUVO-polun vaikutusta yritysten osaamisen kehittämisen, muutoshallinnan, kestävän kehityksen ja vastuullisuuteen ymmärrykseen ja toimintatapoihin avataan hankkeen vaikuttavuusraportissa. Vaikutuksen arvioinnin pohjalla on kyselyt yritysosallistujille, mikrokurssien palautteet ja valmentajien havainnot sekä hanketiimin työpajat.

Tutustu MUUVO-hankkeen vaikuttavuusraporttiin.

Lisätietoja

Tutustu tarkemmin hankkeeseen MUUVOn verkkosivuilla, muuvo.fi.

Laura Mattila, projektipäällikkö
laura.mattila [at] metropolia.fi (laura[dot]mattila[at]metropolia[dot]fi)

MUUVOssa julkaistuja artikkeleita

MUUVOn palvelut yrityksille