My Business Hub -kaupunginosien kilpailukyvyn kasvattaja

My Business Hub on REACT-EU EAKR -rahoitteinen hanke. Sen taustalla on halu auttaa vantaalaisia pk-yrityksiä kehittämään omaa liiketoimintaansa. Tutkimusten mukaan yritykset tuntevat ja käyttävät niille tarkoitettuja yrityspalveluita heikosti. Koronapandemia on lisännyt tuen tarvetta entisestään. Pienten ja keskisuurten (PK) -yrittäjien kädet ovat kiinni jokapäiväisen toiminnan pyörittämisessä. Aika on kortilla, ja siksi onkin tärkeää, että neuvoa ja apua on saatavilla helposti.

Hankkeen päätoteuttaja on Vantaan kaupunki ja osatoteuttajat Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampus ja Laurea ammattikorkeakoulu. Hankkeessa edistetään kaupungin, yritysten, oppilaitosten ja kolmannen sektorin yhteistyötä ja yhteiskehittämisen konsepteja.

Tavoitteena yrittäjyyden edistäminen

Hankkeen tuloksena Vantaalle syntyy yrittäjyyttä edistävä "MyBusinessHub - Yhteisö kaupunginosassa"-malli ja siihen liittyen runsaasti käytännön tietoa ja kokemusta erilaisten kokeilujen ja pilottien kautta koronasta pahiten kärsineiden yritysten tarpeista ja tietoa siitä miten niihin tullaan jatkossa tehokkaasti vastaamaan yhdessä yritysten, kaupungin ja koulutustoimijoiden kanssa.

Metropolian rooli hankkeessa

Hankkeessa tuotetaan Metropolian Myyrmäen kampukselle palvelumuotoiltu ja toimiva yrityspalvelumalli, johon linkitetään kaikkien Metropolian innovaatiokeskittymien teemat ja osaamisalueet. Mallia pilotoidaan käytännössä hankkeen aikana ja edelleen hankkeen jälkeen toteutuvaksi jatkuvaksi palvelutoiminnaksi kampuksella.

BusinessVantaan palvelut ja asiantuntijat jalkautetaan hankkeen aikana Metropolian Leiritien kampukselle ja tarjotaan koronasta kärsineille yrityksille palveluita yhdessä Metropolian ja Business Vantaan toimesta täysin uudella hankkeen aikana konseptoidulla tavalla.

Hanke tekee Myyrmäessä ja Vantaalla näkyväksi Metropoliassa ja muissa alueen oppilaitoksissa tapahtuvaa yritysyhteistyötä ja auttaa yrityksiä helposti löytämään palvelupolut omiin liiketoiminnan, teknologian ja muihin kehittämistarpeisiinsa. Näihin linkittyvät esimerkiksi Metropolian

  • tilojen käyttö
  • laboratoriofasiliteetit
  • asiantuntijatyö
  • oppimistoiminta.

Hankkeen tuloksena Metropolia, Business Vantaa ja Laurea kehittävät kokeilutoiminnan ja palvelumuotoilun keinoin käyttöönsä yrityksiä palvelevan digitaalisen alueellisen yrityksiä palvelevan konseptin, yhteiset toimintamallit ja työkalut.

Lisätietoja

Timo Nykopp, projektipäällikkö, Metropolia AMK
timo.nykopp [at] metropolia.fi (timo[dot]nykopp[at]metropolia[dot]fi)