Näyttämöt ja kasvun pajat

Euroopan aluekehitysrahasto – Euroopan unioni. Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Turbiini Yrityskiihdyttämö.

Hanke on päättynyt.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki ovat yhteistyössä Laurea Ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa käynnistäneet Turbiini-yrityskiihdyttämön, jossa halutaan kehittää tehokkaita malleja pk-yrityksissä tapahtuvan uuden liiketoiminnan synnyttämisen tukemiseen ja luomaan myös tukielementit uusien startup-yrityksien käynnistämiseen.

Yksi isoimpia haasteita pk-yrityksissä ja startup-tiimeissä on ollut osaamistarpeen täyttäminen. Tarpeita ja aihioita olisi runsaasti mutta tekijöiden löytäminen liiketoiminta-alkuihin on ollut haasteellista. Usein myös tarvetta ei ole vain yhdelle osaajalle, vaan tarvitaan kokonaisia tiimejä. Siksi henkilöiden osaamisten ja profiilien tunnistamiseen tarvitaan systemaattisia digitaalisuutta hyödyntäviä työkaluja.

Toimintamalli ideoiden jatkokehittämiseen

Hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla henkilökohtaisen profiilin ja osaamisen kautta voidaan digitaalisia työkaluja hyödyntäen muodostaa optimaalisia tiimejä yritysten ongelma-aihioita tai kaupallistettavia ideoita jatkokehittämään. Lisäksi toimintamallissa vahvistetaan yksilöiden tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi haetaan toimintaympäristöön soveltuvia työkaluja ja toimintatapoja yhteistyöskentelyä tukemaan ja asiakasymmärryksen parantamiseen.

Metropolia on Vantaan, Espoon ja Helsingin kampuksilla toimivien koulutusohjelmiensa kautta vahvasti mukana Näyttämöt- ja Kasvunpajat -prosessien pilotoimisessa hyödyntäen olemassa olevia toimintaympäristöjä, erityisesti Turbiinia. Lisäksi Metropolia vastaa työnhakijoiden osaamispohjaa vahvistavien tiimiosaamiseen ja asiakasarvonmittaamiseen liittyvien toimintatapojen kehittämisestä ja levittämisestä.

Metropolia vastaa seuraavista konkreettisista toimenpiteistä:

  1. Kehitetään kykyä tunnistaa ajankohtaisia ja kohdeyritysten kasvua ja strategiaa edistäviä osaamisia, tunnistetaan osaamistarjonnasta jo valmiita osaajia sekä potentiaalisia osaajia, joiden osaamista vahvistetaan tarvittavilta osin.
  2. Kehitetään monialaisten osaajatiimien muodostamiseen liittyviä ja digitaalisuutta hyödyntäviä toimintatapoja
  3. Kehitetään työnhakijoiden osaamispohjaa vahvistavaa metodiikkaa asiakasarvon mittaamiseen, yhteistyöskentelyyn sekä selvitysten tekemiseen hyödyntäen digitaalisia työkaluja
  4. Pilotoidaan yhtenäistä Näyttämö -konseptia ja hankkeessa luotavaa Kasvunpajat -prosessia. Hankkeessa muodostetaan toimintamallia tehokkaaseen tiiminmuodostamiseen. Malli istutetaan osaksi Kasvunpajat -prosessia ja yhdeksi avaintuotokseksi 'Näyttämö' toimintaympäristöihin, mahdollistaen tarpeen ja tarjonnan kohtaamisen. Tarve ja tarjonta ovat osa digitaalista toiminta-alustaa, jolla läpinäkyvyys yli organisaatiorajojen ja toimintaympäristöjen mahdollistuu.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Projektipäällikkö Tiina Vuorio
p. +358 50 523 8819

tiina.vuorio [at] metropolia.fi (tiina[dot]vuorio[at]metropolia[dot]fi)