Näyttöön perustuva digitaalisten hammasröntgentutkimusten laadunvarmistus

Hanke on päättynyt.

Hanke aloitettiin syksyllä 2011, ja se kestää kolme ja puoli vuotta. Hankkeen päätavoitteena on kehittää näyttöön perustuvaa hammasröntgentutkimusten laadunvarmistusta. Lisäksi tavoitteina on kehittää:

  • opetussuunnitelmaa
  • näyttöön perustuvaa verkkopedagogiikkaa
  • verkkopohjainen oppimateriaali näyttöön perustuvaan hammasröntgentutkimusten laadunvarmistukseen aikuis- ja nuorisoasteen koulutukseen sekä
  • juurrutussuunnitelma hammasröntgentutkimusten laadunvarmistukseen.

Partnerit ja rahoitus

Projektia koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hankkeen partnerit ovat Oulunseudun ammattikorkeakoulu, Säteilyturvakeskus, Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitos, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences ja Tartu Health Care College.

Projektia rahoittavat siinä mukana olevat organisaatiot ja Norwegian Center for International Cooperation in Higher Education (SIU).

Hankkeen tuotokset

Hankkeen tuotoksena on opetuspaketti näyttöön perustuvaan hammasröntgentutkimusten laadunvarmistukseen. Se sisältää opetussuunnitelman arviointikriteereineen sekä verkkopohjaisen opetusmateriaalin.

Projektissa hyödynnetään ja juurrutetaan aiemmassa hankkeessa kehitettyä näyttöön perustuvan opetussuunnitelman kehittämisen mallia (Grönroos et al. 2010). Projektissa tuotetaan lisäksi juurrutussuunnitelma hammasröntgentutkimusten laadunvarmistukseen. Tällä tarkoitetaan ko. substanssin koulutusta, juurrutusta ja arviointisuunnitelmaa hammasröntgentutkimusten kliinisessä käytännössä.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Nordplus.