Oiva - Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa

Hanke on päättynyt 30.4.2021.

Hankkeen rahoittajat

Oiva - oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa kehitti ammattikorkeakoulujen osaamista, opiskelijoiden työllistymistä ja mielekkäitä työuria.

Ammattikorkeakoulut ovat perinteisesti tarjonneet tiettyyn ammattiin valmistavaa ja työelämälähtöistä tutkintokoulutusta. Mutta mitä tehdä niillä aloilla, joilla tutkinnon jälkeen tuleva työtehtävä ei olekaan itsestään selvä tai ammatti, johon tutkinto on valmistanut on murroksessa tai vuosien myötä jopa katoaa.

Oiva-hankkeessa tutkittiin käytännön kokeilujen avulla, miten opiskelijaa autetaan tunnistamaan oma osaamisensa ja mahdollistetaan rajapinta johonkin odottamattomaan, joka ei juonnu oman alan traditiosta. Samalla benchmarkattiin, miten syntyy loikkausosaaminen eli kyky ja uskallus loikata oman alansa traditioista muualle ja soveltaa osaamistaan yllättävissä konteksteissa.

Hankkeessa pureuduttiin kolmeen pääongelmaan:

 1. Miten tukea opiskelijan mielekästä ja arvokasta työuraa niillä aloilla, joilla tutkinnon jälkeen tuleva työtehtävä ei ole itsestään selvä tai se ammatti, johon tutkinto on valmistanut on murroksessa tai vuosien myötä jopa katoamassa? Kuinka luoda oppimaan oppimisen taito ja valmiudet, jotta valmistunut opiskelija voi työuransa aikana muuttuvassa työelämässä profiloida ja fokusoida osaamistaan?
 2. Miten ohjata opiskelijat tunnistamaan oman osaamisensa soveltamismahdollisuuksia muuttuvassa työelämässä?
 3. Miten jakaa ja hyötyä muiden korkeakoulujen tekemästä kehittämistyöstä?

Oiva-hankkeen tavoitteina oli:

 1. Hankkeen jälkeen on rakennettu ja otettu käyttöön konkreettisia ja testattuja työkaluja ja metodeja, joilla tukea opiskelijan oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista sekä tunnistetun osaamispotentiaalin soveltamista emergentissä toimintaympäristössä ja verkostoissa.
 2. Hankkeen jälkeen on lisätty korkeakoulujen opinto-ohjaajien ja työelämätaitojen opettajien osaamista tukea oman alan traditiosta poikkeavia urapolkuja.
 3. Hankkeen jälkeen käytössä on korkeakoulujen yhteiskehittelyllä tuotettu vertais- ja itseohjaukseen soveltuva väline, esimerkiksi peli tai MOOC.

Hankkeen (1.4.2018–31.12.2020) päätoteuttajana toimi Metropolia Ammattikorkeakoulu, jossa vastuuyksikkönä oli musiikin osaamisalue. Osatoteuttajina olivat

 • Turun ammattikorkeakoulu (teatteri-ilmaisun ohjaajat)
 • Hämeen ammattikorkeakoulu (ympäristösuunnittelijat)
 • Lapin ammattikorkeakoulu (liikunnanohjaajat)
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu (kulttuurituottajat).

Tapahtumia ja tuloksia

 • Hankkeen Oiva-verkkosivuille on koottu tulokset.
 • Urapolut ja uraloikat - Tukea opintoihin ja muuttuvaan työelämään -tapahtuma 11.11.2020. Tapahtuma järjestettiin verkossa korkeakoulujen opinto- ja uraohjausta tekevälle henkilöstölle.
  • Tapahtumassa esiteltiin Oiva- ja Tuura-hankkeissa (ESR 2014-2020) vuosina 2018–2020 kehitettyjä uraohjauksen työkaluja ja toimintamalleja sekä muita hankkeiden tuloksia.
  • Asiantuntijapuhujina tapahtumassa olivat professori Arto O. Salonen ja asiantuntija Helena Kasurinen.

Lisätietoja

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Oiva-verkkosivut
Oiva Facebookissa