Hankkeen rahoittajat

Oiva - oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa kehittää ammattikorkeakoulujen osaamista edistää opiskelijoiden työllistymistä ja mielekkäitä työuria.

Ammattikorkeakoulut ovat perinteisesti tarjonneet tiettyyn ammattiin valmistavaa ja työelämälähtöistä tutkintokoulutusta. Mutta mitä tehdä niillä aloilla, joilla tutkinnon jälkeen tuleva työtehtävä ei olekaan itsestään selvä tai ammatti, johon tutkinto on valmistanut on murroksessa tai vuosien myötä jopa katoaa. Oiva-hankkeessa tutkitaan käytännön kokeilujen avulla, miten opiskelijaa autetaan tunnistamaan oma osaamisensa ja mahdollistetaan rajapinta johonkin odottamattomaan, joka ei juonnu oman alan traditiosta. Samalla benchmarkataan miten syntyy ns. loikkausosaaminen eli kyky ja uskallus loikata oman alansa traditioista muualle ja soveltaa osaamistaan yllättävissä konteksteissa.

Hankkeessa pureudutaan kolmeen pääongelmaan:

 1. Miten tukea opiskelijan mielekästä ja arvokasta työuraa niillä aloilla, joilla tutkinnon jälkeen tuleva työtehtävä ei ole itsestään selvä tai se ammatti, johon tutkinto on valmistanut on murroksessa tai vuosien myötä jopa katoamassa? Kuinka luoda oppimaan oppimisen taito ja valmiudet, jotta valmistunut opiskelija voi työuransa aikana muuttuvassa työelämässä profiloida ja fokusoida osaamistaan?
 2. Miten ohjata opiskelijat tunnistamaan oman osaamisensa soveltamismahdollisuuksia muuttuvassa työelämässä?
 3. Miten jakaa ja hyötyä muiden korkeakoulujen tekemästä kehittämistyöstä?

Oiva-hankkeen tavoitteet:

 1. Hankkeen jälkeen on rakennettu ja otettu käyttöön konkreettisia ja testattuja työkaluja ja metodeja, joilla tukea opiskelijan oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista sekä tunnistetun osaamispotentiaalin soveltamista emergentissä toimintaympäristössä ja verkostoissa.
 2. Hankkeen jälkeen on lisätty korkeakoulujen opinto-ohjaajien ja työelämätaitojen opettajien osaamista tukea oman alan traditiosta poikkeavia urapolkuja.
 3. Hankkeen jälkeen käytössä on korkeakoulujen yhteiskehittelyllä tuotettu vertais- ja itseohjaukseen soveltuva väline, esimerkiksi peli tai MOOC.

Hankkeen (1.4.2018–31.12.2020) päätoteuttajana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, jossa vastuuyksikkönä toimii musiikin osaamisalue. Osatoteuttajina ovat Turun ammattikorkeakoulu (teatteri-ilmaisun ohjaajat), Hämeen ammattikorkeakoulu (ympäristösuunnittelijat), Lapin ammattikorkeakoulu (liikunnanohjaajat) sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu (kulttuurituottajat).

Ajankohtaista

 • Urapolut ja uraloikat - Tukea opintoihin ja muuttuvaan työelämään -tapahtuma pidetään keskiviikkona 11.11.2020. Tapahtuma järjestetään verkossa ja on suunnattu erityisesti korkeakoulujen opinto- ja uraohjausta tekevälle henkilöstölle.

  Tapahtumassa esitellään Oiva- ja Tuura-hankkeissa (ESR 2014-2020) vuosina 2018–2020 kehitettyjä uraohjauksen työkaluja ja toimintamalleja sekä muita hankkeiden tuloksia. Asiantuntijapuhujina tapahtumassa ovat professori Arto O. Salonen ja asiantuntija Helena Kasurinen. Ohjelma sekä ilmoittautuminen Oiva-verkkosivujen kautta.
 • [16.01.2019] Hankkeelle on avattu Oiva-verkkosivut, joiden kautta tiedottaminen jatkossa tapahtuu.
 • [13.05.2018] Ensimmäinen kokous kumppaneiden kesken pidettiin 31.5.2018 Helsingissä. Kokouksessa paneuduttiin hankkeen toimenpiteiden sisältöihin ja vastuisiin sekä suunniteltiin syksyn 2018 seuraavia askeleita. Työ alkaa loikkausosaamisen kartoittamisella case-esimerkkien kautta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Jussi Linkola
p. 040 184 2448
jussi.linkola [at] metropolia.fi

Projektisuunnittelija Senja Niskala
p. 040 685 2633
senja.niskala [at] metropolia.fi

Julkaisuasiantuntija Terhi Eskelinen
p. 040 652 9433
terhi.eskelinen [at] metropolia.fi

Oiva-verkkosivut
Oiva Facebookissa