Onnistunut omistajanvaihdos hyvinvointialalla

Hanke on päättynyt.

Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.6Aika-strategia.Uudenmaan liitto - Nylands förbund.

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneusalalla tarvitaan uudenlaista yritystoimintaa ja innovaatioita väestön ikääntyessä ja monikulttuuristuessa sekä asiakkaiden valinnanvapauden lisääntyessä. Seuraavan 10-vuoden aikana Suomessa on ikääntymisen vuoksi omistajanvaihdoksen edessä yli 6000 terveys- ja sosiaalialan yritystä, joista vain 23 %:lla on jatkaja tiedossa.

Tukea omistajanvaihdokseen

Riskinä on tuhansien yritysten ja työpaikkojen menetys. Haasteeseen voidaan vastata luomalla toimivat tukirakenteet hyvinvointialan yritysten kehittämiseen ja omistajanvaihdoksiin sekä tekemällä omistajanvaihdoksen kautta syntyvästä yrittäjyydestä tunnettu ja haluttu uravaihtoehto.

Hyvinvointiyritykset kiertoon -hankkeen tavoitteena on rakentaa innovaatioalustat pääkaupunkiseudulle ja Oulun alueelle. Innovaatioalustan toiminnan kautta on tavoitteena tuottaa hyvinvointialalle yritysten kehittämisen ja omistajanvaihdosten kautta uutta yrittäjyyttä, osaamista ja työllisyyttä sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio -yhteistyötä.

Avoimet innovaatioalustat rakentuvat:

  • Ammattikorkeakoulujen (Metropolia, Haaga-Helia, Laurea ja Oulun ammattikorkeakoulu) ja muiden omistajanvaihdosta tukevien tahojen verkostosta
  • Jatkajia etsivien ja tulevien yrittäjien rekrytointikanavista
  • Yritysten kehittämisen tukiprosesseista
  • Omistajanvaihdoksen tukiprosesseista

Alustalla kehitetään omistajanvaihdoksen edessä olevia yrityksiä kasvu-uralle sekä synnytetään uutta yhteistyötä ja markkinavetoisia palveluja törmäyttämällä yrityksiä, eri alojen opiskelijoita, luopujia ja jatkajia sekä hyvinvointipalveluja käyttäviä kaupunkilaisia. Kehittämistyötä tekevät potentiaaliset jatkajat ja monialaiset opiskelijaryhmät yhdessä yrittäjien kanssa. Täten vastataan moninaisten ja monikulttuuristen kaupunkilaisten tarpeisiin hyödyntäen palvelumuotoilua ja teknologiaa.

Hankkeessa tuetaan yrittäjiä ja jatkajia omistajanvaihdosprosessissa järjestämällä koulutusta ja yrityskohtaisia tukiprosesseja. Lisäksi yrityksistään luopuvia ohjataan Suomen Yrittäjien vertaistuen piiriin oman roolin löytämiseksi vaihdoksen jälkeen. Hankkeessa kehitetään sataa omistajanvaihdoksen edessä olevaa yritystä.

Hankkeen tuloksena syntyvät hyvinvointialan innovaatioalustat pääkaupunkiseudulle ja Oulun alueelle tuottavat uutta yrittäjyyttä ja osaamista yritysten kehittämisen ja omistajanvaihdosten kautta. Innovaatioalustat jatkavat osana ammattikorkeakoulujen normaalia toimintaa hankkeen päättymisen jälkeen.

Hyvinvointiyritykset kiertoon -hanke on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa, jossa kehitetään avoimempia ja älykkäämpiä palveluita. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Kuutoskaupungit ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku, Oulu. www.6aika.fi

Hankkeen nettisivut

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)