Hanke edistää Opetus- ja kulttuuriministeriön strategian tavoitteita puuttumalla erityisesti koronaepidemian aiheuttamasta etä-opetuksen ja digitalisaation lisääntymisestä opetuksessa johtuvaan eriarvoistumiseen ja polarisaatioon opiskelijoiden piirissä.

Kaikki opiskelijat eivät ole yhtä osaavia digimaailmassa. Hankkeessa lisätään opiskelijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä siten, että opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi turvataan poikkeusoloissakin. Tätä kautta edesautetaan jokaisen opiskelijan

 • osaamisen ja kykyjen kehittymistä
 • opintojen menestyksellistä suorittamista loppuun
 • jatkuvaan oppimiseen orientoitumista
 • mahdollisuuksia kullekin merkitykselliseen elämään.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on erityisesti poikkeusoloissa edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä. Tavoitteena on ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä vahvistamalla opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja kiinnittymistä korkeakouluyhteisöön.

Hyvinvoivat opiskelijat pystyvät suoriutumaan opinnoista tavoiteaikataulussa ja hyvinvoivat valmistuneet opiskelijat ovat myös hyvinvoivia työntekijöitä työnantajille.

Päätavoite saavutetaan kuuden osatavoitteen kautta, jotka ovat 

 1. Laadukkaasti toteutettu hankehallinto, joka mahdollistaa toteuttajien monialaisen yhteistyön.
 2. Verkossa tapahtuvan tuen vahvistaminen: opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistetaan verkon kautta tapahtuvassa toiminnassa.
 3. Ohjauksen ja hyvinvoinnin tuen palveluohjausprosessin rakentaminen: matalan kynnyksen palveluohjauksen toimintatapa opiskelijoiden ohjauksessa ja opiskelijahyvinvoinnin tukemisessa korkeakouluissa.
 4. Opiskelijoiden opiskelu- ja elämänhallintataitojen vahvistaminen: opiskelutaidot, verkko-oppimisvalmiudet, yleiset työelämätaidot ja jatkuvan oppimisen taidot.
 5. Opiskelijahyvinvoinnin edistämisosaamisen vahvistaminen: korkeakoulujen koko henkilöstön opiskelijahyvinvoinnin osaamisen vahvistaminen. 
 6. Mallin tuottaminen opiskelijahyvinvoinnin edistämisessä korkeakouluissa: opiskelijoiden kokonaishyvinvoinnin mallintaminen koko opiskelupolun ajalta. Mallinnus kokoaa hankkeen hyvät käytännöt opiskelijoiden opiskelijahyvinvoinnin tukemisesta koko opintopolun ajalta.

Partnerit

Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa on mukana ammattikorkeakoulujen ja opiskelijakuntien lisäksi järjestökumppaneita.

 • Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk)
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)
 • Oulun yliopisto
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O´Diako
 • Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO
 • Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KAMO
 • Diakonissalaitos/VAMOS
 • Nyyti ry

Lisätiedot

Teija Rautiola, projektipäällikkö

teija.rautiola [at] metropolia.fi

Rahoittaja

Kumppanit