Ajankohtaista


Jaxuhaleista konkretiaan -webinaari korkeakoulujen opiskelijoille tiistaina 4.10.2022 klo 10.00-11.30

Zoom-linkki webinaariin

Webinaari on maksuton eikä siihen ole ennakkoilmoittautumista.

Webinaarissa keskitytään oman jaksamiseen ja puhutaan jaksamista tukevista keinoista. Webinaarin aikana levähdetään hetki myös palautumisharjoituksen parissa.

Kuvituskuva

Hanke edistää Opetus- ja kulttuuriministeriön strategian tavoitteita puuttumalla erityisesti koronaepidemian aiheuttamasta etäopetuksen ja digitalisaation lisääntymisestä opetuksessa johtuvaan eriarvoistumiseen ja polarisaatioon opiskelijoiden piirissä.

Kaikki opiskelijat eivät ole yhtä osaavia digimaailmassa. Hankkeessa lisätään opiskelijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä siten, että opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi turvataan poikkeusoloissakin. Tätä kautta edesautetaan jokaisen opiskelijan

 • osaamisen ja kykyjen kehittymistä
 • opintojen menestyksellistä suorittamista loppuun
 • jatkuvaan oppimiseen orientoitumista
 • mahdollisuuksia kullekin merkitykselliseen elämään.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on erityisesti poikkeusoloissa edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä. Tavoitteena on ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä vahvistamalla opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja kiinnittymistä korkeakouluyhteisöön.

Hyvinvoivat opiskelijat pystyvät suoriutumaan opinnoista tavoiteaikataulussa ja hyvinvoivat valmistuneet opiskelijat ovat myös hyvinvoivia työntekijöitä työnantajille.

Päätavoite saavutetaan kuuden osatavoitteen kautta, jotka ovat

 1. Laadukkaasti toteutettu hankehallinto, joka mahdollistaa toteuttajien monialaisen yhteistyön.
 2. Verkossa tapahtuvan tuen vahvistaminen: opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistetaan verkon kautta tapahtuvassa toiminnassa.
 3. Ohjauksen ja hyvinvoinnin tuen palveluohjausprosessin rakentaminen: matalan kynnyksen palveluohjauksen toimintatapa opiskelijoiden ohjauksessa ja opiskelijahyvinvoinnin tukemisessa korkeakouluissa.
 4. Opiskelijoiden opiskelu- ja elämänhallintataitojen vahvistaminen: opiskelutaidot, verkko-oppimisvalmiudet, yleiset työelämätaidot ja jatkuvan oppimisen taidot.
 5. Opiskelijahyvinvoinnin edistämisosaamisen vahvistaminen: korkeakoulujen koko henkilöstön opiskelijahyvinvoinnin osaamisen vahvistaminen.
 6. Mallin tuottaminen opiskelijahyvinvoinnin edistämisessä korkeakouluissa: opiskelijoiden kokonaishyvinvoinnin mallintaminen koko opiskelupolun ajalta. Mallinnus kokoaa hankkeen hyvät käytännöt opiskelijoiden opiskelijahyvinvoinnin tukemisesta koko opintopolun ajalta.

Toimenpiteet ja tulokset Metropoliassa

Ohjauksen ja hyvinvoinnin tuen palveluohjausprosessin rakentaminen

 • Kartoitetaan opiskelijan opiskelukykyä ja -hyvinvointia uhkaavia tekijöitä ja kehitetään keinoja ennaltaehkäistä, puuttua ja tukea opiskelijan opintojen etenemistä sekä hyvinvoinnin vahvistumista.
 • Varhaisen tuen tunnistamisen keinoja osana opinto- ja uraohjausta
 • Digiopiskelijan ryhmäohjauksen toimintatapoja osana opinto- ja uraohjausta

Opiskelijoiden opiskelu- ja elämänhallintataitojen vahvistaminen

 • Metropoliassa pilotoidaan Terveyden osaamisalueen tutkinnoilla orientoivissa opinnoissa verkko-opintojakso (1 op) opiskelu- ja elämänhallintataidoista ja niiden vahvistamisesta.
 • Suunnitellaan ja toteutetaan kaikille Metropolian opiskelijoille (noin 16 500) vapaasti valittava opintojakso (5 op) opiskelijahyvinvointia edistävistä sisällöistä suomeksi ja englanniksi.
 • Tarjotaan kurssi kaikille ammattikorkeakouluopiskelijoille Suomessa CampusOnlinessa. Englanninkielinen toteutus käytettävissä myös kansainvälisesti.

Partnerit

Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa on mukana ammattikorkeakoulujen ja opiskelijakuntien lisäksi järjestökumppaneita.

 • Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk)
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)
 • Oulun yliopisto
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O´Diako
 • Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO
 • Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KAMO
 • Diakonissalaitos/VAMOS
 • Nyyti ry

Korkeakoulu tukee -sivusto

Hankkeen yhteinen Korkeakoulu tukee -verkkosivusto on avattu syyskuussa 2021.

Lisätiedot

Teija Rautiola, projektipäällikkö, Metropolia AMK
teija.rautiola [at] metropolia.fi

Rahoittaja

Kumppanit