Osaamisen pelimerkit -hanke

Hanke on päättynyt kesäkuussa 2020.

Hankkeen tavoite

"Osaamisen pelimerkit” oli kuuden pelikouluttajaoppilaitoksen yhteishanke, jonka tavoitteena oli tehdä pelialan osaaminen näkyväksi. Hanke keskittyy pelialan työelämätarpeiden kartoittamiseen, koulutuksen kehittämiseen ja alan toimijoiden entistä tiiviimpään vuoropuheluun. Sen aikana luodaan pelialan oma digitaalinen osaamismerkkijärjestelmä, jonka avulla osaamista voidaan arvioida alalla yhtenäisesti.

Hanke tiivisti oppilaitosten yhteistyötä monialaisissa peliprojekteissa ja yhteisillä kursseilla. Työnantajat, kouluttajat ja opiskelijat saatettiin yhteen myös paikallisissa ja valtakunnallisessa tapahtumissa. Bit1 oli kilpailu- ja verkostoitumistapahtuma, jonka yhteydessä valittiin vuoden paras opiskelijatyönä tehty peli. Tapahtuma antoi pelinkehittäjille mahdollisuuden saada palautetta pelialan ammattilaisilta, verkostoitua ja hakea harjoittelu- ja työpaikkoja.

Päätoteuttajana oli Metropolia Ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Amiedu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Hankkeen tulokset

  • Bit1-opiskelijapelikilpailun konsepti
  • CRGP (Capital Region Game Project) - pk-seudun pelialan oppilaitosten yhteiskurssi joka syksy
  • Pelialan osaamismerkkijärjestelmä - kartan ja osaamispolkujen luominen ja kartta osaamistavoitteineen

Lisätietoa

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)