Osaava SoTeOpe - Sosiaali- ja terveysalan opettajien täydennyskoulutushanke

Hanke on päättynyt.

Hankkeen tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan ammatillisen koulutuksen laatua toteuttamalla laaja-alainen (15 op) opettajien pedagoginen täydennyskoulutus vastaamaan opettajien ammatissa vaadittaviin osaamistarpeisiin. Tavoitteena on vahvistaa opettajien elinikäistä oppimista yksilön ja työyhteisön tarpeet huomioiden, vahvistaa opettajien ammatti-identiteettiä ja sitouttaa opettaja oman organisaationsa opetuksen kehittäjänä ja yhteistoiminnallisen pedagogiikan uudistajana sekä tukea yksilön ja työyhteisön hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Täydennyskoulutuksessa opitaan hyödyntämään uudenlaisten oppimisympäristöjen (simulaatio-oppimisen oppimisympäristöt, kliinisen oppimisen oppimisympäristöt, digitaaliset ja mobiilioppimisympäristöt) mahdollistamia yhteistoiminnallisia opetus- ja ohjausmenetelmiä ja opitaan tukemaan opiskelijoiden oppimisprosessia uusin tavoin. Oppimisympäristöt edistävät opettajan kehittymistä opiskelijoiden osaamisen arvioinnissa, samalla erilaisten arviointimenetelmien käyttö osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa kehittyvät. Täydennyskoulutus antaa valmiuksia osaamisperustaisen opetussuunnitelman kehittämiseen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu, HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulu ja Omnia vastaavat yhdessä koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Hanke on opetushallituksen rahoittama.

Hankkeen tuloksena täydennyskoulutukseen osallistuneiden pedagoginen ja kehittämisosaaminen vahvistuvat. Lisäksi osallistujien organisaatioihin tuotetut kehittämistehtävät ja niiden vaikutukset ovat merkittäviä työyhteisöjen toiminnan ja oman alueen kehittymisen kannalta.

Hankkeen hyödyt osallistujalle ja osallistujaorganisaatiolle:

  • uudenlaista osaamista opetus- ja ohjausmenetelmistä sekä osaamisen arviointimenetelmistä eri oppimisympäristöissä
  • täydennyskoulutuksessa tuotettujen kehittämishankkeiden tuloksia
  • osaamisperustaisen opetussuunnitelman kehittämisosaamista
  • oman ja työyhteisön opetuksen kehittämisosaamista
  • hankeosaamista
  • yhteistoiminnallisen pedagogiikan osaamista
  • ammatti-identiteetin ja elinikäisen oppimisen vahvistumista
  • tukea hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen
  • laajan opettajaverkoston mahdollistamaa yhteistyötä ja vertaistukea
  • ammatillisesti voimaantuneita ja pedagogisesti vahvistuneita opettajia

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Projektipäällikkö Iira Lankinen
p. 040 519 6089

lira.lankinen [at] metropolia.fi (lira[dot]lankinen[at]metropolia[dot]fi)