Osallistu Lapinlahden lähteellä -hanke

Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hanke on päättynyt 31.12.2017.

Metropolia kehittää hyvinvointikonseptia vanhan sairaalan tiloissa toimivassa Osallistu Lapinlahden lähteellä -hankkeessa. Kulttuurihistoriallisesti merkittävästä Lapinlahden sairaalasta ja puistosta kehitetään ainutlaatuinen, kansalaistoimintaan perustuva kotipesä uudenlaiselle mielen hyvinvoinnin keskukselle, Lapinlahden Lähteelle.

Lapinlahden Lähteellä tapahtumantarjoajien ja kävijöiden vuorovaikutus tuottaa monenlaista merkityksellistä ja mielen hyvinvointia vahvistavaa toimintaa. Lähteen toimintaan voi osallistua niin vapaaehtoistoimijana, tapahtumantarjoajana kuin piipahtaen erilaisissa tapahtumissa, omien arvojen ja omien aikataulujen mukaan.

Hanke tarjoaa myös työmarkkinoiden ulkopuolella oleville tai vaikeasti työllistyville henkilöille ratkaisuja osallisuuden ja työmahdollisuuksien parantamiseksi. Hankkeen toiminta perustuu yhteisöllisyyteen, yrittäjyyteen ja vertaistukeen sekä osallistumisen ja luovaan toiminnan voimaannuttavaan vaikutukseen.

Metropolia vastaa Lapinlahden Lähteen hyvinvointikonseptin muotoilusta. Konseptia voidaan soveltaa hyvinvointia tukevan toiminnan tueksi paitsi Lapinlahdessa, myös muissa vastaavan kaltaisissa toimintaympäristöissä. Hyvinvointikonseptia kehitetään ketterästi, yhdessä toimijoiden kanssa. Konsepti perustuu positiivisen psykologian tutkimuksiin ja niiden sovellutuksiin. Metropoliasta on hankkeessa mukana hyvinvoinnin ja musiikin opettajia sekä opiskelijoita mm. vapaaehtoistyössä ja työharjoittelussa. Metropolia osallistuu myös hyvinvointikonseptin kehittämistä edistävien työpajojen järjestämiseen.

Hankkeen päätoteuttajana on Suomen Mielenterveysseura, osatoteuttajina Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä Alvi ry.

Lapinlahden lähde.

Metropolia julkaisee hyvinvointikonseptin kehittelystä Hyvinvoinnin muodonmuutos –blogia.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Leena Unkari-Virtanen
p. +358 40 334 5992
leena.unkari-virtanen [at] metropolia.fi (leena[dot]unkari-virtanen[at]metropolia[dot]fi)