Osallisuuden ja hyvinvoinnin Uusimaa

Hanke on päättynyt 30.4.2020

Osallisuuden ja hyvinvoinnin Uusimaa –hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on, että kulttuurihyvinvointiin liittyvä osaaminen vahvistuu ja juurtuu niin eri toimialojen toimintatapoihin kuin korkeakoulujen opetustarjontaankin Uudellamaalla. Ensimmäisinä askeleina hankkeen aikana vahvistetaan Uudenmaan kulttuurihyvinvointiin liittyvää yhteistyöverkostoa, tuetaan sitä kansainvälisillä kumppanuuksilla, laaditaan yhteistyöverkostolle toimenpidesuunnitelma sekä valmistellaan tavoitetta tukevia kehittämishankkeita. Lisäksi tavoitteena on rakentaa vahvempaa ja sitoutuneempaa strategista yhteistyötä eri toimialojen ja korkeakoulujen kesken kulttuurihyvinvoinnin edistämisessä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Taideyliopiston kumppaneina hankkeessa toimivat mm. Kukunori ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Helsingin ja Espoon kaupungit. Kansainvälisellä tasolla se tekee yhteistyötä mm. SWAIP (Social inclusion and Well-being through the Arts and Interdisciplinary Practices) -hankkeen keskeisten toimijoiden kuten Iceland University of the Arts, Universidade do Porto ja Akademie der Bildenden Kuenste Muenchen kanssa.

CRASH-YAMK tutkinto kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen

Yksi hankkeen konkreettinen lopputulema on valmistella Metropolia Ammattikorkeakouluun CRASH (Creativity and Arts in Social and Health Fields) YAMK-tutkinto, jonka toteuttamisessa tehdään yhteistyötä Taideyliopiston kanssa. Tutkinnon tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten osaamista luovuuden ja taiteen hyödyntämisessä terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseksi. Kyse on moniammatillisesta ja kaksikielisestä tutkinnosta, jossa englanti on pääkieli ja suomi toimii tukikielenä. Tutkintoon sisältyy vahva yhteistyö myös kansainvälisten kumppaneiden kanssa.
Osallisuuden ja hyvinvoinnin Uusimaa -hankkeen (1.12.2019 - 30.4.2020) toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Taideyliopisto. Sitä rahoittaa Uudenmaanliitto.