OTTO - Transversaalien Taitojen Opettaminen ja Oppiminen

Hanke on päättynyt.

OTTO-hankkeessa tuodaan esille millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan, kuinka tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista parhaiten edistetään ja miten tunnistettua tulevaisuuden osaamista ja sen muutosta voidaan arvioida.

Teknologian ja logistiikan kehitys on edistänyt yritysten globalisoitumista ja johtanut työelämän nopeaan uudistumiseen, monipuolistumiseen ja verkottumiseen. Osaamistarpeet muuttuvat. Olemme siirtymässä työkulttuuriin, jolle on tyypillistä projektiluonteisuus ja verkottuminen. Työkaverit voivat sijaita eri puolilla maailmaa. Itseohjautuvuuden merkitys voimistuu, sillä työn sisällöt ja säännöt määritellään yhä useammin itse. Sosiaaliset taidot korostuvat. Yhä enemmän tarvitaan yrittäjämäistä asennetta, uskallusta kokeilla luovasti ja rohkeasti eri asioita.

OTTO-hankkeen keskiössä ovat eri toimialoja, eri tutkintoja ja erilaista substanssiosaamista edellyttävien alojen yhteiset tarpeet ja taidot, nk. transversaaliset taidot jotka ovat opittu työssä, koulutuksessa, tai esim. hankkeessa ja jotka ovat siirrettävissä kontekstista toiseen. Transversaalisissa taidoissa harjaantuneen ammattilaisen työskentelylle on ominaista innostuminen, uuden oppiminen ja verkostoituminen, minkä ansiosta hän osaa luovia erilaisissa konteksteissa, työyhteisöissä, rooleissa ja projekteissa. Hänellä on tahtoa ja kykyä vaikuttaa omilla toimillaan paremman yhteiskunnan ja luottamusta herättävän tulevaisuuden puolesta, mikä lisää kokemusta merkityksellisen työn tekemisestä. Oman työn kokeminen merkitykselliseksi on keskeinen tekijä myös työssäjaksamisessa.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Lehtori, projektityöntekijä Eija Raatikainen
p. 040 641 8113

eija.raatikainen [at] metropolia.fi (eija[dot]raatikainen[at]metropolia[dot]fi)