Päiväkotien sisäilmatutkimus

Hanke on päättynyt.

Päiväkotitutkimuksia on teollisuuden toimesta laajassa mitassa tehty viimeksi 2000-2002. Tutkimuksessa havaittiin useita puutteita päiväkotien sisäilmassa. Päiväkotien sisäilmaongelmat ovat eri yhteyksissä nousseet jälleen esille.

LVI-talotekniikkateollisuus ry:n käynnistämässä ammattikorkeakoulujen yhteishankkeessa selvitetään, ovatko ongelmat edelleen samat, vai onko muutoksia ongelmissa tai sisäilmaston tilassa ja ilmanvaihdon toimivuudessa. Tältä pohjalta voidaan etsiä kestäviä ratkaisuja. Hankkeen ajankohtaisuutta lisäävät paineet energiatehokkuuden parantamiseen ja talouden säästöihin. Näissä huolestuttavan usein sisäolosuhteiden terveellisyys ja viihtyisyys jäävät taka-alalle, vaikka oikein ohjeistettuna ja suunniteltuna näin ei tarvitsisi olla.

Hankkeessa mitataan eri puolilla Suomea sijaitsevien päiväkotien lepo- ja leikkihuoneiden sisäilman laatua, lämpöolosuhteita ja ilmanvaihdon toimivuutta (pääkaupunkiseutu, Mikkeli, Oulu, Satakunta, Pirkanmaa). Työntekijöiden kokemuksia sisäilmastosta selvitetään kyselyllä ja haastattelulla. Tuloksia verrataan määräyksiin, ohjeisiin ja suunnitteluarvoihin sekä aiemmin tehtyihin selvityksiin päiväkodeissa.

Lisäksi tehdään päiväkotien johtajille valtakunnallinen kysely, jolla pyritään selvittämään yleisesti päiväkotien sisäilman tilaa ja muita siihen liittyviä ongelmia. Mittaukset tehdään noin 25 päiväkodissa ja kysely 50-60 päiväkodissa.

LVI-talotekniikkateollisuus ry:n lisäksi hankkeeseen osallistuvat Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä Oulun, Tampereen, Satakunnan ja Mikkelin ammattikorkeakoulut.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)