Passiivi RFID kosteusanturointi BIM tietomallissa ja kerätyn datan hyödyntäminen käytännössä

Ympäristöministeriö.

Hanke on päättynyt 31.10.2018.

Rakennusten kosteusongelma on Suomessa ja muualla valtava aiheuttaen yhteiskunnalle mittavat kustannukset. Rakennekosteuden seurauksena syntyvän homeen huonontama sisäilma johtaa usein ihmisten moninaiseen sairasteluun ja terveydellisiin ongelmiin. Passiiviseen RFID teknologiaan perustuva kosteusvalvonta on hinnaltaan halpa ja tekniseltä toteutukseltaan suhteellisen yksinkertainen keino havaita rakenteisiin kehittymässä oleva kosteusvaurio jo sen syntyvaiheessa ennen kuin vaurio on edennyt pahaksi ja vaikeasti korjattavaksi.

Rakennus- tai korjausvaiheessa rakenteisiin sijoitetuilla passiivisilla RFID antureilla pystytään saamaan tietoa rakenteiden kosteudesta vuosikausia, jopa rakennuksen koko elinkaaren ajalta. Tällä hetkellä anturien ja mittauspalveluiden toimittajat ovat pienehköjä ja hajanaisia, ja rakennusalan tietoisuus RFID anturoinnin mahdollisuuksista vielä hataraa. Markkinat sekä Suomessa että ulkomailla ovat suuria, koska nykyisen kaltainen rakennusten kosteusongelmatilanne on kestämätön.

Rakennukset varustetaan passiivisilla RFID kosteusantureilla

Hankkeen päätavoitteena on, että tulevaisuudessa rakennukset varustetaan passiivisilla RFID kosteusantureilla siten, että niiden antama kosteusdata saadaan hyödynnettyä optimaalisesti. Passiivisen RFID anturin etuna on edullisuus, paristottomuus ja langattomuus, joten se toimii piilossa rakenteen sisällä lähes ikuisesti.
Passiiviset RFID kosteusanturit ovat IoT sovellus, missä suuren anturimäärän tuottama data siirretään pilvipalveluun ja rakennuksen BIM-tietomalliin, mistä se voidaan siirtää hyödynnettäväksi kosteusdataa tarvitseville tahoille.

Anturiratkaisun tulee olla ostajan näkökulmasta katsoen helposti ostettava ja hinnoittelultaan edullinen

Hankkeessa kokeillaan asiakkaan (rakennuttaja, kiinteistön omistaja, asukas) näkökulmasta katsoen, millainen anturien myynti-, asennus- ja tiedonkeruu malli on paras, helppo ja edullinen. Onko tarkoituksenmukaisinta ostaa rakennukseen anturit ja niille lukija vai 20 vuoden kosteudenmittauspalvelu mikä pitää sisällään anturien asennuksen, luennan ja datan analyysipalvelut? Millaiset anturit kannattaa asentaa jo materiaalien valmistusvaiheessa ja mitkä vasta työmaalla?

Käytännössä kokeilu toteutetaan asentamalla passiivi RFID-kosteusanturointi yhteen tai kahteen pilottikohteeseen, josta eri valmistajien anturien tuottama ja kunkin valmistajan lukijalla luettu data siirretään BIM-tietomalliin. Hankkeen tuloksena saadaan tietoa ja kokemusta järjestelmän toimivuudesta sekä asiakkaan todellisista tarpeista uusille palveluille. Hankkeesta jää myöhempää kokeilua ja tutkimusta varten rakennus, joka on varustettu neljän anturitoimittajan antureilla pitkän ajan seurantaa ja anturien testaamista varten. Anturit ovat jatkossa kenen tahansa toimijan tai tutkimustahon käytettävissä. Asennetut anturit ja niiden sijaintipaikat dokumentoidaan ja dokumentti on julkisesti hyödynnettävissä.

Hankkeessa hyödynnetään Passiivi RFID-kosteusanturit rakennuksen kosteusvalvonnassa -kokeiluprojektista saatuja tuloksia ja kokemuksia, joiden perusteella voidaan sanoa, että vaikka antureita ja lukijoita on useita erilaisia, niin yhdellä anturi/lukijatyypillä ei pystytä kattamaan luotettavasti ja käytännöllisesti koko rakennuksen anturointitarvetta. Kullakin anturi/lukijatyypillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, joten niitä tulee yhdistää tarkoituksenmukaisesti.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää projekteissa, jotka kohdentuvat rakennuksen terveellisyyteen, IoT-sovelluksiin ja rakennuksen BIM-tietomallin laajaan hyödyntämiseen.

Hankkeen toteuttajana toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. Yhteistyökumppaneina ovat seuraavat yritykset:

  • Smartrac
  • NordicID
  • Vigilan
  • M&E Management/InviSense
  • Siltanet
  • Ramboll

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Technology Manager Jarmo Tuppurainen
p. 040 834 9891

jarmo.tuppurainen [at] metropolia.fi (jarmo[dot]tuppurainen[at]metropolia[dot]fi)