PedaCo-hanke

Projektin tavoitteina on

  • vahvistaa Metropolian ja Gnesin välistä yhteistyötä musiikkikorkeakoulutuksen saralla
  • luoda puitteet oppilaitosten väliselle yhteiskehittämiselle ja osaamisen jakamiselle
  • tuottaa uusia näkökulmia ja sovellusmahdollisuuksia mukana olevien musiikkikorkeakoulujen pedagogisiin käytäntöihin ja opetuksen arkeen
  • tarjota musiikkikorkeakoulutuksen kontekstissa syntyvän asiantuntijuuden jakamista opettajien ja opiskelijoiden vuoropuhelussa
  • projektissa kehitettyjen pedagogisten oivallusten jalkauttaminen oppisisältöihin

Tulokset:

  • luo puitteet oppilaitosten väliselle yhteiskehittämiselle ja osaamisen jakamiselle jatkossakin
  • tuottaa uusia näkökulmia ja sovellusmahdollisuuksia oppilaitosten pedagogisiin käytäntöihin ja opetuksen arkeen
  • synnyttää korkeakoulujen välille uudenlaista verkottumista ja yhteistyömahdollisuuksia

Yhteystiedot

Irene Alsti-Lehtonen, irene.alsti-lehtonen [at] metropolia.fi (irene[dot]alsti-lehtonen[at]metropolia[dot]fi)