PedaXR: Uusi teknologia – uusi osaaminen – uusi pedagogiikka

Hanke kokoaa ja mallintaa XR-teknologiaa (extended reality) hyödyntävät oppilaitokset ja yritykset tekemään jatkuvaa TKI-yhteistyötä; ennakoimaan, tutkimaan, tunnistamaan ja reagoimaan teknologian tuomia muutostarpeita pedagogiikkaa, oppimateriaaleja ja koulutusta kehittämällä. Hankkeessa kehitetään henkilöstön XR-teknologiaosaamista yhdessä yritysten kanssa, sillä muutostarpeista saa parhaiten tietoa nimenomaan työelämän murroksessa ja uuden teknologian parissa toimivilta yrityksiltä.

Hankkeessa

  • luodaan kansallinen verkosto, joka tutkii ja kehittää XR:ään liittyviä sisällöllisiä ja pedagogisia ratkaisuja ja luo mallin verkostotyön vakiinnuttamiselle,
  • lisätään korkeakoulujen henkilöstön ja yritysten tietoa ja taitoja XR:n mahdollisuuksista opetus- ja koulutuskäytössä,
  • vahvistetaan yritysten ja korkeakoulujen välistä TKI-toimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti sekä laajennetaan XR:n käyttöä oppilaitoksissa ja yrityksissä, ja
  • kehitetään XR-pilottisisältöjä.

Lisätietoa

Hankkeen sivut (aukeaa helsinkixrcenter.com)

Hankkeen sivut (pedaxr.fi)