PeopleNearMe-hanke

Hanke on päättynyt.

Metropolia Ammattikorkeakoulun Electria-tutkimusyksikkö on käynnistänyt projektin vähävirtaisen aktiiviradiotunnisteen hyödyntämisestä lähialueen ja lähialueella toimivien henkilöiden tunnistamiseksi ja kommunikoinnin helpottamiseksi. Tämä 14 kuukautta kestävä PeopleNearMe-projekti alkoi marraskuussa 2012 ja sitä rahoittaa Tekes ”Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa”- rahoitusohjelmasta.

Projektissa tutkitaan ja kehitetään menetelmiä sosiaalisen median palvelukonseptiin, jossa lähistöllä oleville ihmisille voidaan jakaa pilvipalvelussa aktivoituja henkilökohtaisia tietoja. PeopleNearMe-konseptin järjestelmä kykenee havainnoimaan ihmisten yhteyksiä samalla alueella oleviin toisiin ihmisiin. Järjestelmän avulla on mahdollista esim. etsiä tietty henkilö lähialueelta tai kommunikoida samassa tilassa olevien muiden ihmisten kanssa ilman näköyhteyttä. PeopleNearMe-konseptin etu tulee olemaan sekä sosiaalisen median palvelukonseptin että sellaisten applikaatioiden puolella, joissa toimintasäde erittäin vähävirtaisilla laitteilla ulottuu kauemmas kuin esimerkiksi näkökyky.

Projektin tavoitteena on selvittää PeopleNearMe-konseptin toimivuus sekä markkinapotentiaali. Tavoitteena on lisäksi kohdentaa paremmin sosiaalisen median palveluita ja mainontaa sekä lisätä ihmisten välistä kommunikointia ja sosiaalistumista. Uudentyyppinen viestintä helpottaa ihmisten välisten yhteyksien syntymistä. Prototyypillä testataan palvelukonseptin edellytyksiä käytännössä. Hankkeessa mietitään myös konseptin kaupallista potentiaalia ja kansainvälistymismahdollisuuksia.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)