Pienten suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistyminen ja eCommerce-osaamisen kehittäminen

Euroopan aluekehitysrahasto – Euroopan unioni.Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.Uudenmaan liitto - Nylands förbund.

Hanke on päättynyt.

eComLab-hankkeen tavoitteena on auttaa suomalaisia pieniä verkkokauppoja kansainvälistymään ja samalla luoda pääkaupunkiseudulle kansainvälisen tason eCommerce-osaamiskeskittymä. Hankkeen avulla parannetaan alueen yritysten kilpailukykyä erilaisia digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä. Pilottien kautta mahdollistetaan pienten yritysten nopea pääsy suurille kansainvälisille markkinoille mm. Kiina, Japani, Korea, Venäjä ja Vietnam. Projekti toteutetaan neljässä vaiheessa: verkkokaupparatkaisujen valinta ja testaus, pilottien tulosten ja kokemusten analysointi ja jatkotoimenpiteistä sopiminen, eComLab-toimintamallin ja -osaamiskeskittymän kehittäminen ja konseptointi sekä eComLab-osaamiskeskuksen integrointi osaksi Haaga-Helian ja Metropolian toimintaa.

Lyhyellä tähtäimellä tuloksena syntyy kansainvälistymispolkuja suomalaisille verkkokaupoille. Lisäksi tärkeässä roolissa on verkostoituminen, osaamisen jakaminen ja toisilta oppiminen. Pitkällä tähtäimellä hanke kartuttaa kokemusta, osaamista ja tietotaitoa yrityksille ja opiskelijoille. Tämä luo ammattikorkeakouluille mahdollisuuden kasvattaa kansainvälisen verkkokaupan ammattilaisia ja nostaa suomalaisen verkkokaupan kansainvälistä osaamista. Hankkeen kautta kehittyy eComLab-osaamiskeskus pääkaupunkiseudulle. Se tuottaa kansainvälisille foorumeille tutkimustietoa, ja nostaa Haaga-Helian ja Metropolian mahdollisuuksia jatkossa saada kilpailtua kansainvälistä TKI-rahoitusta.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)