Plast2Recycle - Muovin kierrätyksen integroidut pilotointialustat

Hanke on päättynyt.

Hankkeen tavoite

Tavoitteena oli kehittää integroitu pilotointialusta sekä innovaatioekosysteemi entistä parempilaatuisen kierrätysmuovin tuottamiseksi yhdistämällä nykytekniikoihin uutta kemian ja prosessitekniikan osaamista. Tavoitteena oli myös tuoda uusinta muovin kierrätyksen tietoa alan asiantuntijoille.

Hankkeen tulokset

Muovin mekaanisen ja kemiallisen kierrätyksen innovaatioalustan käyttöönotto ja laitteiston toiminnan demonstraatiot VTT:n Bioruukki pilotointikeskuksessa Espoossa ja VTT:n Tampereen toimipisteessä.

Alusta sisältää kolme toisiinsa integroitua kokonaisuutta:

  • uusi muovin mekaanisten kierrätystekniikoiden pilotointitialusta Tampereelle
  • Bioruukkiin sijoitettava muovin nesteytyksen koelaitteisto
  • Bioruukkiin sijoitettava nesteytetyn muovin jatkojalostuksen katalyyttisten konversioiden laitteisto

Laitteet hankitaan pääosin VTT:n investointeina, mutta niiden käyttöönotto sekä toiminnan demonstrointi kuuluvat tähän hankkeeseen.

Innovaatioalustan ja sen palvelukokonaisuuden ympärille rakennetaan ylialueellinen ja yhteisöllinen kehittäjien innovaatioekosysteemi, jossa jaetaan ja tuotetaan tietoa alustojen tuomista mahdollisuuksista ja muovin kierrätyksestä koko arvoketjussa.

Valikoiduista aiheista järjestetään yhteistyössä VTT:n ja Metropolia AMK:n kanssa tapahtumaistettua dialogista verkostotyötä arvoketjun yrityksille ja muille sidosryhmille, joiden päämääränä on tiedon jakaminen sekä yhteisten teemaan kiinnittyvien kehittämishaasteiden paikantaminen. Parhaille ekosysteemin esille tuomille aiheille suunnitellaan tutkimus- ja kehityshankkeita.

Hankkeen tiedotusviestinnässä huomioidaan muovin kierrätyksen yhteiskunnallinen dimensio, jonka päätehtävät ovat tuottaa muovin kierrätyksestä uusimpaan tietoon perustuvaa materiaalia ja jakaa innovaatioekosysteemissä olevaa ja siinä syntyvää tietoa muovin kierrätyksen uusista mahdollisuuksista laajasti eri asiantuntijaekosysteemin toimijoille.

Lisätietoa

Riitta Lehtinen, Projektipäällikkö
Riitta.Lehtinen [at] metropolia.fi (Riitta[dot]Lehtinen[at]metropolia[dot]fi)