Potentials and ethics of artificial intelligence in the fields of health care diagnostics eli POETS of the AI -hanke

Tekoäly on kasvava trendi monella alalla, kuten myös terveysalalla. Tekoäly terveysalalla on suurten datamäärien analysoimista ja hyödyntäen sitä kliinisissä sovellutuksissa. Tekoäly on tällä hetkellä suurin vaikuttaja terveydenhuollon kehityksen alalla. Terveydenhuollossa on tulossa suuria muutoksia tekoälyn myötä niin kannettavissa älylaitteissa, lääketieteellisessä kuvantamisessa, diagnostiikassa ja sairaalahoidossa.

Tekoälyn tekniikat ja algoritmit terveydenhuollossa kykenevät suorittamaan tehtäviä, jotka ovat yleensä vaatineet ihmisen havainnointikykyä ja arviointia ja ovatkin näin muodostuneet kiistanalaisiksi.

Projekti on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Kyungpook National Universityn yhteistä hanketta, jonka tavoitteena on tuottaa terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattu verkko-oppimateriaali tekoälyn käytöstä terveydenhuollon diagnostiikassa.

Projektissa pohditaan myös tekoälyn eettisyyttä

Projektin tavoitteena on perehtyä tekoälyn käyttöön terveydenhuollon diagnostiikassa ja sen teknisiin edellytyksiin sekä pohtia tekoälyn eettistä puolta ja sen ongelmakohtia. Intensiiviviikon aikana on tarkoitus luoda oppimateriaalia verkkokurssia varten. Projektin tuotoksista tuotetaan visuaalinen esitys Minnofestille sekä esitellään verkkomateriaalin sisältö.

Projektin tuotoksia ovat helmikuussa toteutettava intensiiviviikko jossa tuotetaan materiaalia ja sen yhteenveto, joka otetaan 2019 syksyllä Etelä-Koreassa pilotoitavaksi 10 opintopisteen laajuisen verkko-oppimateriaalin sisällöksi.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Eija Metsälä
p. 050 347 8177
eija.metsala [at] metropolia.fi (eija[dot]metsala[at]metropolia[dot]fi)