PoraKONE - Paikalliseen rakennemuutokseen vastaaminen insinöörikoulutusta laajentamalla

Hankkeesta

Hankkeen avulla koulutetaan insinöörejä aloille, joilla on tarvetta työvoimasta: kone-, energia- ja meritekniikan toimialoille. 1.1.2018 alkaneessa PoraKONE 6Aika-hankkeessa syntyy uusi toimintamalli, jolla vastataan insinöörien osaamistarpeiden muutoksiin ja luodaan uudenlaista yhteistyötä korkeakoulujen kesken. PoraKONEessa kehitetään myös malli ammattikorkeakoulujen ja yritysten väliselle yhteistyölle. Hankkeen kohteena olevan verkoston kärkiyrityksinä on valtakunnallisestikin merkittäviä yrityksiä, joiden koko vaihtelee start up -yrityksistä suuryrityksiin.

Osatoteuttajia ovat Metropolian, Oulun, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut.

PoraKONE on ESR -rahoitteinen 6Aika -hanke, jonka rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoa

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta