PrepProg –Vieraskielisen korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kehittäminen –hanke

Hankkeessa kehitetään vieraskielistä korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta niille maahanmuuttajille, jotka hakeutuvat opiskelemaan korkeakouluun muihin kuin suomenkielisiin opintoihin.


Kehittämistyössä keskitytään seuraaviin osa-alueisiin:

  • Suositukset haku- ja valintamenettelystä
  • Opetussuunnitelmasuositukset
  • Suositusten mukaisen koulutuksen pilotointi hybriditoteutuksena tilapäistä suojelua saaville
  • Osallistavaa integraatiota edistävän toimintakulttuurin luominen korkeakouluissa

Hankkeen tuloksena maahanmuuttajille suunnattujen valmentavien opintopolkujen saatavuus ja vaikuttavuus lisääntyvät, kun opintoja on tarjolla myös vieraskielisinä. Eri kielellä toteutettavien valmentavien opintojen ansiosta yhä useammalla maahanmuuttajalla on valmiudet edetä korkeakouluopintoihin. Suositusten ansiosta korkeakouluilla on yhteiset toimintatavat myös vieraskielisen valmentavan koulutuksen järjestämisessä.

Yhteistyökumppanit

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Outi Lemettinen

Katso Outin yhteystiedot PeopleFinderistä