Toteutusaika

1.9.2022 - 31.8.2024

Kohderyhmä

Suomessa olevat Ukrainasta paenneet tilapäistä suojelua saavat henkilöt.

Tarve

Ukrainasta sotaa paenneiden tueksi, koulutus- ja työllistymispolkujen nopeuttamiseksi sekä vieraskielisten korkeakoulututkintojen saavutettavuuden lisäämiseksi, on tarve kehittää vieraskielinen korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kokonaisuus mahdollistamaan siirtymä vieraskieliseen tutkintokoulutukseen ja tukemaan englannin sekä suomen/ ruotsin kielen kehitystä.

Henkilöiden epätasaisen alueellisen sijoittumisen vuoksi, on tärkeää hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä ja luoda valtakunnallisessa yhteistyöverkostossa koulutusalat huomioiva, kustannustehokas, monipaikkainen, osallistava ja integraatiota edistävä valmennus.

Hanke koostuu neljästä toimenpidekokonaisuudesta:

TP1

Hakuprosessi tilapäistä suojelua saaville kohdennettuihin vieraskielisiin valmentaviin opintoihin, selvitys ja pilotointi.

TP2

Koulutuksen sisällöllinen ja menetelmällinen sekä opetussuunnitelmasuositusten kehittäminen niin, että huomioidaan mahdollisuus hakeutua sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen eri koulutusaloille ja -tasoille. Kehitetään valmentavan koulutuksen hybridiyhteistoteutus, jolla mahdollistetaan koulutuksen kansallinen saatavuus ja koulutuksen aloittainen kattavuus. Toteutuskielinä englanti ja/tai venäjä ja tukikielinä englanti, venäjä, suomi tai ruotsi. Vieraskielistä valmentavaa koulutusta pilotoidaan useissa erilaisissa ryhmissä. Tavoitteena on kokeilla yhteistä hybriditoteutusta, jossa opiskelija opiskelee osaksi lähikorkeakoulussa, osaksi etänä. Toteutuksia eri kielillä ja tukikielillä sekä eri aloihin painottuvia kokonaisuuksia.

TP3

Osallisuutta ja integraatiota edistävien toimenpiteiden kehittäminen osaksi vieraskielisen valmentavan koulutuksen opintokokonaisuutta yhteistyössä opiskelijajärjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Kotikansainvälistymisen sekä integraation edistäminen tutoroinnilla ja mentoroinnilla ym. kehitettävillä toimintamalleilla.

TP4

Kaikki edellä mainitut toimenpiteet ja työpaketit nivotaan yhteen vieraskielisen valmentavan koulutuksen toimintamalliksi, jossa määritellään suositukset mm. laajuudesta, kestosta, pääsyvaatimuksista, haku- ja valintaprosessista, osaamistavoitteista sekä arvioinnista.

Huomioidaan ja selvitetään joidenkin opintojen hyödynnettävyys myös tilapäistä suojelua saavien kotimaan opintoihin.

Yhteistyökumppanit