PROcompetence-hanke

Hanke on päättynyt 1.10.2013.

Promoting client-centred competence building -hanke

Kansainvälisen projektin tavoitteena on harjoittelun kehittäminen kohti asiakaslähtöistä osaamista painottavaa asiakastyötä ja pedagogiikka. Projekti kohdentuu tässä vaiheessa varhaiskasvatuksen ja sosiaaliohjauksen harjoittelujen kehittämiseen.

Asiakaslähtöisyys on merkittävä osa laadukasta sosiaalialan työtä ja kehittämishaasteeksi alan korkeakouluopetuksessa on noussut uudenlaisten pedagogisten lähtökohtien ja opetusmenetelmien kehittäminen. PROcompetence-hankkeessa tätä kehittämistyötä tehdään yhteistyössä työelämän kanssa.

Projektissa kehittämistyö toteutuu korkeakouluopiskelijoiden sosiaalityön ja esikouluopetuksen harjoittelun kontekstissa. Harjoittelun käytäntöjä, opetusmenetelmiä ja vaadittavaa osaamista tarkastellaan asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Tuloksena hankkeessa syntyy työkaluja, jotka yhdistävät asiakaslähtöisyyden ja osaamisen kehittämisen korkeakouluopetuksessa.

Tavoitteena on, että toimintaa ja kehittämistyötä jatketaan hankkeen jälkeen pohjoismaisessa PROcompetence-verkostossa.

Projektiin osallistuu korkeakouluorganisaatioita Suomesta, Virosta, Norjasta ja Ruotsista. Hanketta hallinnoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja sitä toteuttavat yhteistyössä:

Tavoitteenamme on rakentaa asiakaslähtöisiä ja kulttuurisensitiivisiä palveluratkaisuja, jotka yhdistävät ammattilaiset ja toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Hanke toimi ajalla 15.6.2012 - 1.10.2013.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Nordplus.