Puuttuva pala - Tuetun keikkatyön malli

Hanke "Puuttuva pala - Tuetun keikkatyön malli" edistää ja kehittää työllisyyspolkuja tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välille. Hankkeen toteuttavat vuosina 2019 - 2021 Metropolia ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry.

Tuettu keikkatyö tarjoaa työnhakijoille mahdollisuuden kokeilla työelämävalmiuksia ja saada työkokemusta avoimilta työmarkkinoilta työehtosopimuksen mukaisella palkalla. Keikkatyön tarjoajille malli on hallinnollisesti kevyt tapa työllistää kohderyhmää ja kantaa yhteiskuntavastuuta.

Yksilön, läheisten ja yhteiskunnan kannalta on tärkeää saada kaikkien työpanos käyttöön myös silloin, kun työtuntimäärä on pieni. Puuttuva pala -hankkeen tavoitteena on parantaa vaikeasti työllistettävien työ- ja toimintakykyä sekä valmiuksia työelämään. Hanke myös kasvattaa työnhakijoiden osallisuuden kokemusta tuetun keikkatyön mallin tarjoamien työllistymismahdollisuuksien kautta.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat

 • pitkäaikaistyöttömät
 • työmarkkinoiden ulkopuolella olevat
 • muut heikommassa työmarkkina-asemassa olevat

Työnantajat

Hankkeeseen voivat osallistua keikkatyön tarjoajina esim.

 • yritykset
 • seurakunnat
 • järjestöt
 • muut organisaatiot
 • yksityishenkilöt

Keikkatyön tarjoajat

 • tutustuvat tuettuun keikkatyöhön
 • tutustuvat työntekijöihin
 • oppivat tunnistamaan tuettuun keikkatyöhön soveltuvia tehtäviä
 • tarjoavat keikkatyötä

Tuetun keikkatyön malli on hyvä tapa kantaa yhteiskuntavastuuta, ja sen onkin tarkoitus jäädä pysyväksi osaksi työnantajien toimintaa.

Yhteiskehittäminen ja tuetun keikkatyön malli

Tuetun keikkatyön malli yhteiskehitetään työtä tarvitsevien ja niitä tarjoavien sekä alan asiantuntijoiden kanssa.

Mukana kehittämistyössä ovat

 • pitkäaikaistyöttömät
 • työelämän ulkopuolella olevat
 • järjestöt
 • yritykset
 • muut potentiaaliset keikkatyöntarjoajat
 • oppilaitokset
 • kaupungit
 • TE-toimistot
 • muut sidosryhmät

Kehitettävä malli sisältää

 • keikkatyöntekijöiden ja -työntarjoajien rekrytoinnin
 • työtehtävien ja tarvittavan tuen arvioinnin ja muotoilun
 • keikkatyöntekijän työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja valmennuksen
 • perehdytyksen keikkatyöntarjoajille ja työyhteisöille
 • keikkatyön järjestämisen ja tukemisen
 • verkoston rakentamisen
 • mallin jatkuvan arvioinnin ja yhteiskehittämisen

Malli otetaan aluksi käyttöön pääkaupunkiseudulla. Mallia ja testattuja työ- ja toimintakyvyn sekä työtehtävien arviointimenetelmiä levitetään hankkeen loppupuolella myös muualle Suomeen sekä kansainvälisesti.

Hankkeen rahoittajat

Lisätietoja

Ulla Vehkaperä, projektipäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu
ulla.vehkapera [at] metropolia.fi (ulla[dot]vehkapera[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 714 5147

Puuttuva pala -hankkeen sivusto