Rakentamisen kiertotalous kunnissa - RANTA

Euroopan aluekehitysrahasto – Euroopan unioni.Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hanke on päättynyt 31.01.2019.

RANTA-hankkeen päätavoitteena on edistää rakennettuun kaupunkiympäristöön ja maamassojen hallintaan liittyviä kiertotalouden mahdollisuuksia kunnissa. Rakennus- ja purkujätteet sekä maa-ainekset ovat kunnille iso haaste ja niille on tarpeen etsiä ja luoda uusia käyttömuotoja sekä kehittää jätteiden ja maamassojen parempaa hallintaa. Myös materiaalivirtojen kustannustehokkaaseen hallintaan tarvitaan merkittävästi lisää tietoa.

Hankkeessa paneudutaan kiertotalouden mahdollisuuksiin monipuolisesti esimerkiksi kehittämällä purku-urakoiden kiertotaloutta edistävää hankintakriteeristöä ja kartoittamalla nykyisiä toiminnan pullonkauloja ja esteitä. Lisäksi tutkitaan purkujätteen ja suoraan hyödynnettävien osien kierrättämisen toimijakenttää ja liiketoimintamahdollisuuksia. Hanke edistää maaperän puhdistamiseen ja infran rakentamiseen liittyvien maamassojen hallintaa kiertotalousperiaatteen mukaisesti.

Purkumateriaalin uudelleen käyttö ja kierrätys

Metropolian työosuus painottuu erityisesti pääkaupunkiseudun kuntien kanssa tehtäviin tarkastelutapauksiin ja niihin liittyviin kehityskysymyksiin. Metropolia keskittyy erityisesti seuraaviin osakokonaisuuksiin:

  • Pääkaupunkiseudun (Helsinki ja Vantaa) purkukohteiden materiaalivirtojen tarkastelu ja niiden kiertotalousmahdollisuuksien (purkumateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys) etsiminen
  • Rakennusten purkujätteen kierrättämisen kriteeristön kehittäminen ja edistäminen kuntien hankintaprosesseihin
  • Hankkeen muihin toimenpiteisiin kuten toimijakentän kartoitukseen osallistuminen

Metropolia tuo hankkeeseen erityisesti purkukohteissa tarvittavan laaja-alaisen asiantuntemuksen. Osahanke keskittyy erityisesti pk-seudun kohteiden kehitystyöhön ja tukee osaltaan yhteishankkeessa tehtävää kehitystyötä.

Yhteistyökumppanit Hämeen ammattikorkeakoulu, Green Net Finland ry ja Suomen ympäristöopisto Sykli ry.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Projektipäällikkö Veikko Koivumaa
p. 040 176 9519
veikko.koivumaa [at] metropolia.fi (veikko[dot]koivumaa[at]metropolia[dot]fi)