RAPIAT-hanke

Hanke on päättynyt.

RAPIAT on Metropolian kulttuurituotannon koulutusohjelman sekä sosiaali-/terveystoimen yhteishanke. Rapiat on se lisä, mitä kulttuurin hyvinvoinnin kontekstissa toimiva ammattilainen – joko kulttuuritoimija tai sosiaali-/terveysalan ammattilainen – tarvitsee vastatakseen nykyisen ja tulevaisuuden työelämän vaateisiin.

RAPIAT-hankkeessa selvitetään hyvinvoinnin edistämistyössä tarvittavaa kulttuuriin liittyvää osaamista. Ydinkysymys on, miten vastata koulutuksen keinoin poikkisektoriaalisen kentän muuttuvien työelämäkäytäntöjen haasteisiin sekä uusien palvelumallien ja toimintakonseptien kehittämiseen moniammatillisena yhteistyönä. Miten kulttuuri on sovellettavissa ja muunnettavissa arjen ammattikäytännöiksi ja hyvinvoinniksi?

RAPIAT-hanke toteutetaan yhteistyössä kulttuurituotannon koulutusohjelman ja mm. alan kansainvälisen koulutusjärjestön ENCATCin Arts and Health -työryhmän kanssa. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittama ja se toteutetaan vuosina 2011-2012.

RAPIAT-hankkeen toimenpiteet:

1. Eurooppalainen arts management ja health –rajapinnan toimijoiden kartoittaminen

Arts management alan koulutuksen eurooppalaisen kattojärjestön ENCATCin kanssa selvitetään alan koulutustoimijoita. Käytännössä perustetaan työryhmä, johon kutsutaan alan kehittämisestä kiinnostuneet arts management opintoahjot. Työryhmässä vaihdetaan tietoa ja kokemuksia sekä etsitään keinoja lisätä kansainvälistä yhteistyötä. ENCATCin englanninkielinen sivusto.

2. Kansainvälinen asiantuntijatapaaminen
Arts – Health – Entrepreneurship 22.-23.10.2012

Tapaamiseen kutsutaan ENCATC-työryhmän myötä paikannettuja tahoja sekä toteutetaan avoin ”abstract call” muiden alan tutkijoiden tavoittamiseksi. Konferenssin avulla pyritään löytämään vastauksia tämänhetkisen Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ohjelman ehdotuksiin yhteisestä koulutuksesta ja koulutuksen ja työelämän yhteistyöstä, eri asiakasryhmien tarpeisiin integroitavista menetelmistä, tiedon levittämisestä sekä palvelukonseptien kehittämisestä. Lue lisää Arts – Health – Entrepreneurship -tapaamisesta.

3. Yhteistyön syventäminen

Selvitetään mahdollisuudet ja keinot kansainvälisen yhteistyön syventämiseksi Rapiat-hankkeen myötä syntyvän partneripotentiaalin yhteistyön mahdollistamiseksi.

RAPIAT-hankkeeseen osallistuu Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja opettajia sekä kulttuuri- että sosiaali- ja terveyssektorilta. Poikkisektoriaalista koulutusyhteistyötä Metropolian kulttuurituotannon koulutusohjelma on tehnyt määrätietoisesti keväästä 2007 alkaen Hyvinvointi ja toimintakyky (Hyto) -yksikön/toimintaterapian koulutusohjelman kanssa. Toteutettujen koulutuskokonaisuuksien keskeinen ydin on monialainen ja moniammatillinen yhteistyö.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)