Re:act – Nuorten verkostot työelämään -hankkeen tavoitteena on edistää alle 30-vuotiaiden nuorten työllisyyttä, työllistymistä ja oppimista luovilla aloilla. Hanke pyrkii parantamaan etenkin heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten miesten työllisyystilannetta ja auttamaan luovaa alaa pysymään elinvoimaisena. Tavoite on, että 30% osallistuvista nuorista on avoimilla työmarkkinoilla toimenpiteen jälkeen.

Taustalla on koronakriisi, joka uhkaa luovien alojen työllisyyttä, yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikeuttaa alalle työllistymistä. Runsaasti työpaikkoja, osaamista ja infrastruktuuria on vaarassa kadota. On uhkana, että luovat alat lamaantuvat, työntekijät, freelancerit ja yrittäjät jäävät työttömiksi ja alaa opiskelevat eivät pääse harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoihin oppimaan, verkostoitumaan ja rakentamaan polkujaan kohti työtä ja ammattilaisuutta. Kriisi on myös kasvattanut opintojen venymisen tai keskeytymisen riskiä.

Ammattikorkeakouluista ja 2. asteelta luoville aloille valmistuneiden työllistyminen on heikompaa kuin kaikilla aloilla keskimäärin – tämä jo ennen poikkeusaikoja. Miesten työllistyminen on naisia heikompaa. Samanaikaisesti mm. av- ja tapahtuma-aloilla on kärsitty osaavan työvoiman pulasta. Työntekijät ja työnantajat eivät ole kohdanneet, tai osaaminen ei ole ollut työelämän vaatimusten mukaista.

Kohderyhmää ovat pääkaupunkiseudulla asuvat alle 30-vuotiaat työttömiksi jääneet työntekijät ja vastavalmistuneet nuoret media-, tapahtuma-, valokuva- ja graafisilla aloilla, joiden työllistymiseen koronatilanne on vaikuttanut negatiivisesti.

Lisäksi hankkeen kohderyhmää ovat Suvilahdessa, Kaapelitehtaalla ja Nilsiänkatu 10:ssä tai muualla pääkaupunkiseudulla toimivat luovien ja muiden alojen toimijat, jotka tarvitsevat osaavaa työvoimaa, uutta osaamista sekä tukea koronakriisin jälkeisessä tilanteessa ja joilla on mahdollisuus tarjota työ-, työkokeilu-, palkkatuki-, työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja nuorille.

Projektin tavoitteet

Tavoitteena on kehittää tapoja, joilla nuorten työttömien ja opiskelijoiden työssäoppimis- ja työllistymisjaksoista tulee sisällöllisesti monipuolisia, oppimista ja työllistymistä edistäviä ja hyvin ohjattuja. Hankkeessa luodaan työ-, työkokeilu-, palkkatuki-, työharjoittelu- ja työssäoppimisjaksoista ketjuja, joissa nuori siirtyy yrityksestä toiseen säännöllisin väliajoin ja saa tilaisuuden tutustua erilaisiin luovan alan työpaikkoihin sekä mahdollisuuden oppia, näyttää osaamistaan, verkostoitua ja parantaa mahdollisuuksiaan työllistyä yrityksiin. Ilman alan koulutusta oleville tarjotaan mahdollisuutta opinnollistaa osaamistaan ja työtään.

Hankkeen kouluttajat ja opettajat työskentelevät Suvilahdessa, Kaapelitehtaalla ja Nilsiänkatu 10:ssä työelämäympäristössä. He vastaavat työssäoppimisen, harjoittelun ja työn opinnollistamisen koordinoinnista ja tarjoavat koulutusta, ammatillista ja muuta tukea sekä osaamisen päivitystä nuorille sekä yrityksille ja muille toimijoille. He tukevat työnantajia nuorten rekrytoimisessa, työpaikkaohjaamisessa, palkkatuen hakemisessa ja muussa ydinosaamisen ulkopuolisessa työssä.

Hankkeessa kerätään tietoa vaikuttavuudesta, käytännön toteutuksesta sekä työssäoppimisen ja työelämän muuttuvista vaatimuksista jatkokehittämistä varten päätöksentekijöille ja opetus- ja työllisyysaloille. Tulokset siirretään hankkeen aikana ja sen jälkeen käytäntöön. Tavoitteena on, että Suvilahdesta, Kaapelitehtaasta ja Nilsiänkatu 10:stä muodostuu luovien alojen työssäoppimisen ja työllistymisen keskittymä, ja että oppilaitokset jatkavat läsnäoloaan alueilla hankkeen jälkeen.

Hanke perustuu Metropolian ja Helsingin kaupungin Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen havaintoihin ja toimintamalleihin. Sen toteuttaa Metropolia AMK yhteistyössä Stadin ammatti- ja aikuisopiston, Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja luovien alojen toimijoiden kanssa.

Lisätietoa

Tutustu hankkeen omiin verkkosivuihin

Projektipäällikkö
Antti-Veikko Salo
antti-veikko.salo [at] metropolia.fi