REcoRDI-kehittämishanke – osaamista ja verkostoitumista kuntoutuksen soveltavaan tutkimukseen

Hanke on päättynyt 31.3.2022

REcoRDI-hankkeen tulokset tähtäävät laadukkaaseen ja vaikuttavaan kuntoutuksen tutkimukseen

REcoRDI – Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation -hankkeessa kehitettiin laadukasta ja vaikuttavaa kuntoutuksen soveltavaa tutkimusta Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyönä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana vuosina 2019–2022.

Osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksessa

Osallistuva tutkimuskumppanuus -mallin logo

REcoRDI-hankkeessa Metropoliassa kehitettiin tutkimusnäyttöön perustuva Osallistuva tutkimuskumppanuus -malli. Malli, sen lähtökohdat ja kehittämisprosessi kuvataan Osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksessa -julkaisussa (Theseus). Osallistuvan tutkimuskumppanuuden käyttöönottoa ja soveltamista tukevat työpohjat löytyvät julkaisun liitteenä sekä erillisinä ladattavina interaktiivisina pdf-tiedostoina Theseuksesta. Julkaisu on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Sipari S & Vänskä N & Lehtonen K & Helenius S & Väisänen S & Harra T 2022. Osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksessa. OIVA-sarja 50. Metropolia Ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-332-9

Sipari S & Vänskä N & Lehtonen K & Helenius S & Väisänen S & Harra T 2022. Participatory Research Partnership in Rehabilitation. OIVA-series 50. Metropolia University of Applied Sciences. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-342-8

Mallin esittelyn, lisätietojen ja yhteistyön osalta voit olla yhteydessä Osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksessa -julkaisun kirjoittajiin (Salla Sipari, Nea Vänskä, Krista Lehtonen, Sari Helenius, Toini Harra).

Kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen strateginen tiekartta

REcoRDI-hankkeessa tunnistettiin kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen tietoaukkoja ja tulevaisuuden tarpeita kyselyjen ja työpajojen avulla. Kyselyn tulokset koottiin Kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen nykytila ja tulevaisuuden tarpeet -julkaisuun (Theseus). Kyselyn tuloksia hyödyntäen yhteiskehitettiin kuntoutuksen soveltavan tutkimukseen suuntalinjat ja kuvattiin Kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen strategiseen tiekarttaan (Theseus).

Rantakokko M & Sipari S (toim.) 2022. Kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen strateginen tiekartta. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-636-1

Paltamaa J & Janhunen E & Matikainen E & Tammelin M & Harra T & Rantakokko M 2020. Kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen nykytila ja tulevaisuuden tarpeet. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-587-6

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Salla Sipari

Projektipäällikkö

salla.sipari [at] metropolia.fi (salla[dot]sipari[at]metropolia[dot]fi)

040 334 2027