Reititin – opinnoista työelämään

Reititin – opinnoista työelämään.Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013.

Hanke on päättynyt.

Kuinka nivoa työelämä luontevaksi osaksi opintojensa loppupuolella olevien opintoja? Kuinka helpottaa opiskelijoiden opinnoista työelämään siirtymistä? Kuinka saattaa ammattikorkeakoulut ja työelämä tuottamaan yhteisöllistä oppimista ja osaamista?

Reititin saattaa työelämän ja kulttuurialan opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat vaivattomaan vuoropuheluun toistensa kanssa. Sosiaalisen median keinoin rakennettavassa monisuuntaisen oppimisen kanavassa työnantajat voivat seurata asiantuntijatehtäviin tähtäävien opiskelijoiden koulutuksen etenemistä, löytää tarpeitaan vastaavaa työvoimaa sekä vaikuttaa oppimissisältöihin. Uudenlainen työskentely-ympäristö mahdollistaa työnantajalle vaivattoman tavan osallistua alan asiantuntijuuden kehittämiseen.

Uusi toimintatapa tekee opiskelijoiden työelämään siirtymisestä joustavaa. Työkalu mahdollistaa opiskelijan oman osaamisen esille tuomisen ja todentamisen sekä verkostoitumisen alan työnantajien kanssa. Hankkeessa käytetään matalan kynnyksen keinoja uuden tiedon siirtämiseen eri verkostojen välillä. Opettajat, opinto-ohjaajat ja urakehityksen parissa työskentelevät saavat hankkeessa mahdollisuuden kehittää muun muassa sosiaalisessa mediassa tarvittavaa verkkopedagogista osaamistaan. Opiskelijoille uusi työkalu tarjoaa paikan oman osaamisen esilletuomiseen esille, työelämän tietoisuuteen. Uusi toimintatapa tarjoaa opiskelijalle uudenlaisen väylän työelämään verkostoitumiselle.

Yritykset, julkinen sektori ja järjestöt ovat hankkeen ydintoimijoita. Keskeinen kohderyhmä ovat myös opintojen loppuvaiheessa olevat ammattikorkeakouluopiskelijat ja heidän ohjaajansa. Projektiin osallistuu lisäksi erilaisia nopean rekrytoinnin organisaatioita kuten festivaaleja ja kulttuuritapahtumia, joissa osaamisen tehokas tunnistaminen on erityisen tärkeää.

Reititin-hankkeen päätoteuttajana on Metropolia Ammattikorkeakoulun Kulttuuri ja luova ala. Yhteistyökumppaneina ovat Uudenmaan Yrittäjät ry ja Metropolia Alumnit ry. Hankkeella on Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus vuoteen 2014. Hankkeen rahoittajaviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus.

Hankkeen vastuuhenkilö, johtaja Antti Piironen

Reititin-hankkeen uudet julkaisut

Reititin-hankkeen lopputilaisuudessa 29.10 julkaistiin hankkeen uudet julkaisut:

Hankkeen loppujulkaisu
Reittejä työelämän murroksessa (pdf)

Reittejä työelämän murroksessa -kansi

Kartta, kompassi ja kalenteri - Projektiarvioinnin opas

Kartta, kompassi ja kalenteri -kansi


Lue näköisversio tästä

Opas PDF-muodossa

Somepentujen käsikirja -mikrokirjan englanninkielinen versio
The Junior Woodchuck Guide to Social Media (pdf)

The Junior Woodchuck Guide to Social Media -kansi

Hankkeen aikaisemmat julkaisut löytyvät hankkeen wiki-sivuilta.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)