Riskiperusteinen turvallisuusjohtaminen ja –osaaminen oppilaitoksissa, Ripe

Hankkeesta

Tavoitteena on tarjota opiskelijoille ja heidän taustaorganisaatioilleen uusimman teorian sekä parhaat käytänteet koulutusorganisaatioiden systemaattisen turvallisuustyön tueksi. Koulutuksella tuotetaan turvallisuusjohtamista tukevia tiedollisia ja taidollisia elementtejä jokaisen osallistujan omista, henkilökohtaisista lähtökohdista, jolloin osallistujat voivat aktiivisesti kehittää niin henkilökohtaista osaamistaan kuin myös edustamansa organisaation arjen turvallisuustyötä.

Turvallisiksi, yhdenvertaisiksi sekä tasa-arvoisiksi koetuissa opiskelu- ja työyhteisöissä on tilaa kaikille kulttuureille – erilaisuus ei leimaa, vaan vahvistaa. Yksilö, joka kokee olonsa turvalliseksi, voi keskittyä siihen tehtävään, joka hänellä organisaatiossa on.

Koulutuksen toteuttavat kolme ammattikorkeakoulua – Laurea, Metropolia ja Haaga-Helia. Koulutus muodostuu sekä verkko- että lähiopetuksesta. Osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.

Lisätietoa

Jukka Kettunen, Projektipäällikkö
Jukka.Kettunen [at] metropolia.fi (Jukka[dot]Kettunen[at]metropolia[dot]fi)