Roboboost-hankkeen kuvaus

6Aika-hanke Roboboostissa tuotetaan robotiikasta uusia jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia ja valmennuksia eri toimialoille ja koulutusasteille. Keskeistä hankkeessa on muutosvalmennus ja uusien toimintamallien luominen yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön. 

Mihin haasteeseen hanke vastaa

Roboboost-hanke vastaa työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen robotiikan ja sen oheisteknologioiden alalla. Valtakunnallisessa hankkeessa tuodaan yhteen tällä hetkellä hajallaan olevat robotiikan ja sen oheisteknologioiden osaajat, toimijat ja tarvitsijat. Hankkeen kohdealoina ovat korkean osaamisen älytuotanto, hoitoala sekä useat teollisen tuotannon alat.

Hankkeen tavoitteet

Roboboost-hankkeessa kehitetään pitkäkestoisia yhteistyömalleja työelämän ja oppilaitosten välille.

Hankkeessa lisätään sekä opiskelijoiden että yritysten, julkisorganisaatioiden ja oppilaitosten henkilökunnan robotiikkaan ja sen oheisteknologiaan liittyvää osaamista. Hanke vastaa myös yritysten ja julkisorganisaatioiden tarpeeseen verkostoitua keskenään. Samalla hankkeessa mukana olevat ammattioppilaitokset ja -korkeakoulut kehittävät yhteistyömuotoja ja toimintamalleja, jotka tukevat ammatillisen koulutuksen reformin toteutumista.

Keskiössä yksilöiden osaaminen 

Yksilöiden korkean teknologian osaamisella on suuri merkitys hyvinvoinnissa ja yrityksen liiketoiminnan kasvupotentiaalin luomisessa. Työntekijä tarvitsee myös palvelumuotoiluun, muutosjoustavuuteen ja eettisiin kysymyksiin liittyvää osaamista.

Hankkeessa yksilöt saavat työkaluja elinikäisen oppimisen ja ammatti-identiteetin muutoksen tueksi. Hanke myös ehkäisee syrjäytymisvaaraa useilla voimakkaasti sukupuolittuneilla aloilla, kuten hoiva-aloilla ja teollisen tuotannon aloilla.

Aikaisemmin hankitun osaamisen hyödyntäminen

Roboboost-hanke hyödyntää osaamista, jota on aiemmin kehitetty ja saatu 6Aika-, EAKR- ja ESR-hankkeissa.

Hankkeessa hyödynnettäviä muita hankkeita:

  • PalRob-hanke: sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan palvelurobotiikan kokeiluosaaminen
  • Roboreel-hanke: yritysyhteistyö-, yritysvalmennus- ja robotiikkakokeiluosaaminen
  • DigiSalama-hanke: teknologiaosaaminen

Taustalla olevien hankkeiden kotisivut:

Uutisia hankkeesta

TULOSSA > Roboboost-webinaari - Hanketyön satoa. Ilmoittautuminen käynnissä - Ilmoittautuminen, lyyti.fi

Metropolian robotiikkaa käsittelevä blogi - Robologi

Oppivan ekosysteemin jäljillä, artikkeli - UAS Journal

Roboboostista osaamista sote-alan teknologiaan, blogiteksti - Oamkin blogi

Roboboost ja Twitter - @R6Aika

Roboboost ja LinkedIn - Roboboost 6Aika

Roboboost ja Facebook - @roboboosthanke

Yhteystiedot

Päivi Haho
Projektipäällikkö
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
paivi.haho [at] metropolia.fi
puh. +358 40 1677990

Elina Sahlgren
Viestintävastaava
Metropolia Ammattikorkeakoulu
elina.sahlgren [at] metropolia.fi
puh. +358 50 352 3110

Riikka Siuruainen
Projektipäällikkö
Laurea-ammattikorkeakoulu
riikka.siuruainen [at] laurea.fi
puh. +358 40 557 5072

Aapo Männikkö
Projektipäällikkö
Oulun ammattikorkeakoulu
aapo.mannikko [at] oamk.fi
puh. +358 50 322 7273

Piia Hyvämäki
Oulun ammattikorkeakoulu
piia.hyvamaki [at] oamk.fi
puh. +358 50 582 0075

Antti Lyhteilä
Projektipäällikkö
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
antti.lyhteila [at] tampere.fi
puh. +358 50 571 2992

Niina Salonen
Projektipäällikkö
Turun ammatti-instituutti TAI
niina.salonen [at] turku.fi
puh. +358 40 669 1322

Henna Varonen
Projektipäällikkö
Varia
henna.varonen [at] eduvantaa.fi
puh. +358 50 310 5826
 

Hankkeen rahoittajat ja linkit rahoittajien kotisivuille

6Aika, 6Aika kotisivut

Euroopan sosiaalirahasto ESR, Euroopan sosiaalirahasto ESR:n kotisivut

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY:n kotisivut

Hanketta toteuttavat ammattikorkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset