Roboboost-hanke

Hanke on päättynyt 31.5.2022

Roboboost-hankkeen kuvaus

6Aika-hanke Roboboostissa tuotettiin robotiikasta uusia jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia ja valmennuksia eri toimialoille ja koulutusasteille. Keskeistä hankkeessa oli muutosvalmennus ja uusien toimintamallien luominen yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön.

Tutustu hankkeen tuloksiin

Lue lisää Roboboost-hankkeen tuloksista ja saavutuksista hankkeen virallisilta kotisivuilta.

Roboboost-hankkeen kotisivut, Roboboost.metropolia.fi

Katso myös tallenteet hankkeen aikana pidetyistä tapahtumista hankkeen youtube-kanavalta.

Roboboost, youtube.com

Mihin haasteeseen hanke vastasi

Roboboost-hanke vastasi työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen robotiikan ja sen oheisteknologioiden alalla. Valtakunnallisessa hankkeessa tuotiin yhteen tällä hetkellä hajallaan olevat robotiikan ja sen oheisteknologioiden osaajat, toimijat ja tarvitsijat. Hankkeen kohdealoina olivat korkean osaamisen älytuotanto, hoitoala sekä useat teollisen tuotannon alat.

Keskiössä yksilöiden osaaminen

Yksilöiden korkean teknologian osaamisella on suuri merkitys hyvinvoinnissa ja yrityksen liiketoiminnan kasvupotentiaalin luomisessa. Työntekijä tarvitsee myös palvelumuotoiluun, muutosjoustavuuteen ja eettisiin kysymyksiin liittyvää osaamista.

Hankkeessa yksilöt saivat työkaluja elinikäisen oppimisen ja ammatti-identiteetin muutoksen tueksi. Hanke myös ehkäisi syrjäytymisvaaraa useilla voimakkaasti sukupuolittuneilla aloilla, kuten hoiva-aloilla ja teollisen tuotannon aloilla.

Aikaisemmin hankitun osaamisen hyödyntäminen

Roboboost-hanke hyödynsi osaamista, jota on aiemmin kehitetty ja saatu 6Aika-, EAKR- ja ESR-hankkeissa.

  • PalRob-hanke: sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan palvelurobotiikan kokeiluosaaminen
  • Roboreel-hanke: yritysyhteistyö-, yritysvalmennus- ja robotiikkakokeiluosaaminen
  • DigiSalama-hanke: teknologiaosaaminen

Taustalla olevien hankkeiden kotisivut

Lisätietoa

Katso hankkeen viralliset kotisivut, Roboboost-hankkeen kotisivut, Roboboost.metropolia.fi

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Päivi Haho
Projektipäällikkö
Metropolia Ammattikorkeakoulu
paivi.haho [at] metropolia.fi (paivi[dot]haho[at]metropolia[dot]fi)

Hanketta toteuttivat ammattikorkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset