Roboboost-hankkeen kuvaus

6Aika-hanke Roboboostissa tuotetaan robotiikasta uusia jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia ja valmennuksia eri toimialoille ja koulutusasteille. Keskeistä hankkeessa on muutosvalmennus ja uusien toimintamallien luominen yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön. 

Mihin haasteeseen hanke vastaa

Roboboost-hanke vastaa työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen robotiikan ja sen oheisteknologioiden alalla. Valtakunnallisessa hankkeessa tuodaan yhteen tällä hetkellä hajallaan olevat robotiikan ja sen oheisteknologioiden osaajat, toimijat ja tarvitsijat. Hankkeen kohdealoina ovat korkean osaamisen älytuotanto, hoitoala sekä useat teollisen tuotannon alat.

Hankkeen tavoitteet

Roboboost-hankkeessa kehitetään pitkäkestoisia yhteistyömalleja työelämän ja oppilaitosten välille.

Hankkeessa lisätään sekä opiskelijoiden että yritysten, julkisorganisaatioiden ja oppilaitosten henkilökunnan robotiikkaan ja sen oheisteknologiaan liittyvää osaamista. Hanke vastaa myös yritysten ja julkisorganisaatioiden tarpeeseen verkostoitua keskenään. Samalla hankkeessa mukana olevat ammattioppilaitokset ja -korkeakoulut kehittävät yhteistyömuotoja ja toimintamalleja, jotka tukevat ammatillisen koulutuksen reformin toteutumista.

Keskiössä yksilöiden osaaminen 

Yksilöiden korkean teknologian osaamisella on suuri merkitys hyvinvoinnissa ja yrityksen liiketoiminnan kasvupotentiaalin luomisessa. Työntekijä tarvitsee myös palvelumuotoiluun, muutosjoustavuuteen ja eettisiin kysymyksiin liittyvää osaamista.

Hankkeessa yksilöt saavat työkaluja elinikäisen oppimisen ja ammatti-identiteetin muutoksen tueksi. Hanke myös ehkäisee syrjäytymisvaaraa useilla voimakkaasti sukupuolittuneilla aloilla, kuten hoiva-aloilla ja teollisen tuotannon aloilla.

Aikaisemmin hankitun osaamisen hyödyntäminen

Roboboost-hanke hyödyntää osaamista, jota on aiemmin kehitetty ja saatu 6Aika-, EAKR- ja ESR-hankkeissa.

Hankkeessa hyödynnettäviä muita hankkeita:

  • PalRob-hanke: sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan palvelurobotiikan kokeiluosaaminen
  • Roboreel-hanke: yritysyhteistyö-, yritysvalmennus- ja robotiikkakokeiluosaaminen
  • DigiSalama-hanke: teknologiaosaaminen

Taustalla olevien hankkeiden kotisivut:

Description of the project

Project answers the need that working life and educational institutes have when it comes to skills and know-how in robotics. The nation-wide project brings together the currently dispersed actors of robotics, covering both those who have the know-how and those who need it. Project focuses in caring industry and industrial production.

Project aims to create a learning ecosystem. Project develops different established, longstanding cooperation models between working life and educational institutes. Project caters robotics training for students as well as employees of educational institutes, businesses and public sector. Project also facilitates networking of business in robotics

Know-how in robotics includes, in addition to technical skills, also service design, resilience for change and ethical questions. Individuals taking part in the project gain skills to support their lifelong learning and changing professional identities. Project prevents marginalisation, as it brings new skills to workers of low education. Project also diminish gender gap, bringing technological know-how to female-dominated industries and preventing the marginalisation of low-educated males.

Yhteystiedot

Päivi Haho
Projektipäällikkö
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
paivi.haho [at] metropolia.fi
puh. +358 40 1677990

Elina Sahlgren
Viestintävastaava
Metropolia Ammattikorkeakoulu
elina.sahlgren [at] metropolia.fi
puh. +358 50 352 3110

Riikka Siuruainen
Projektipäällikkö
Laurea-ammattikorkeakoulu
riikka.siuruainen [at] laurea.fi
puh. +358 40 557 5072

Annukka Tyni
Projektipäällikkö
Oulun ammattikorkeakoulu
annukka.tyni [at] oamk.fi
puh. +348 40 149 5329

Piia Hyvämäki
Oulun ammattikorkeakoulu
piia.hyvamaki [at] oamk.fi
puh. +358 50 582 0075

Antti Lyhteilä
Projektipäällikkö
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
antti.lyhteila [at] tampere.fi
puh. +358 50 571 2992

Niina Salonen
Projektipäällikkö
Turun ammatti-instituutti TAI
niina.salonen [at] turku.fi
puh. +358 40 669 1322

Henna Varonen
Projektipäällikkö
Varia
henna.varonen [at] eduvantaa.fi
puh. +358 50 310 5826
 

Hankkeen rahoittajat ja linkit rahoittajien kotisivuille

6Aika, 6Aika kotisivut

Euroopan sosiaalirahasto ESR, Euroopan sosiaalirahasto ESR:n kotisivut

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY:n kotisivut

Hanketta toteuttavat ammattikorkeakoulut, toisen asteen oppilaitokset ja linkit toteuttajien kotisivuille