Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa - tilannetiedot vahvistetaan elokuun alussa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Roboboost-hankkeen kuvaus

6Aika-hanke Roboboostissa tuotetaan robotiikasta uusia jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia ja valmennuksia eri toimialoille ja koulutusasteille. Keskeistä hankkeessa on muutosvalmennus ja uusien toimintamallien luominen yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön. 

Mihin haasteeseen hanke vastaa

Roboboost-hanke vastaa työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen robotiikan ja sen oheisteknologioiden alalla. Valtakunnallisessa hankkeessa tuodaan yhteen tällä hetkellä hajallaan olevat robotiikan ja sen oheisteknologioiden osaajat, toimijat ja tarvitsijat. Hankkeen kohdealoina ovat korkean osaamisen älytuotanto, hoitoala sekä useat teollisen tuotannon alat.

 
Hankkeen tavoitteet

Roboboost-hankkeessa kehitetään pitkäkestoisia yhteistyömalleja työelämän ja oppilaitosten välille.

Hankkeessa lisätään sekä opiskelijoiden että yritysten, julkisorganisaatioiden ja oppilaitosten henkilökunnan robotiikkaan ja sen oheisteknologiaan liittyvää osaamista. Hanke vastaa myös yritysten ja julkisorganisaatioiden tarpeeseen verkostoitua keskenään. Samalla hankkeessa mukana olevat ammattioppilaitokset ja -korkakoulut kehittävät yhteistyömuotoja ja toimintamalleja, jotka tukevat ammatillisen koulutuksen reformin toteutumista.
 

Keskiössä yksilöiden osaaminen 


Yksilöiden korkean teknologian osaamisella on suuri merkitys hyvinvoinnissa ja yrityksen liiketoiminnan kasvupotentiaalin luomisessa. Työntekijä tarvitsee myös palvelumuotoiluun, muutosjoustavuuteen ja eettisiin kysymyksiin liittyvää osaamista. 

Hankkeessa yksilöt saavat työkaluja elinikäisen oppimisen ja ammatti-identiteetin muutoksen tueksi. Hanke myös ehkäisee syrjäytymisvaaraa useilla voimakkaasti sukupuolittuneilla aloilla, kuten hoiva-aloilla ja teollisen tuotannon aloilla.
 

Aikaisemmin hankitun osaamisen hyödyntäminen

Roboboost-hanke hyödyntää osaamista, jota on aiemmin kehitetty ja saatu 6Aika-, EAKR- ja ESR-hankkeissa. 

Hankkeessa hyödynnettäviä muita hankkeita:

  • PalRob-hanke: sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan palvelurobotiikan kokeiluosaaminen
  • Roboreel-hanke: yritysyhteistyö-, yritysvalmennus- ja robotiikkakokeiluosaaminen
  • DigiSalama-hanke: teknologiaosaaminen

Taustalla olevien hankkeiden kotisivut:

Yhteystiedot 

Projektipäälliköt 

Päivi Haho
Yliopettaja
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
paivi.haho [at] metropolia.fi
puh. +358 40 1677990

Elina Sahlgren
Viestintäassistentti
Metropolia Ammattikorkeakoulu
elina.sahlgren [at] metropolia.fi

Riikka Siuruainen
Lehtori
Laurea-ammattikorkeakoulu
riikka.siuruainen [at] laurea.fi
puh. 040 5575 072

Annukka Tyni
Lehtori
Konetekniikka
Oulun ammattikorkeakoulu
annukka.tyni [at] oamk.fi
puh. +35840 1495329

Markku Sandberg
Projektipäällikkö
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
markku.sandberg [at] tampere.fi
puh. +358 40 8004278

Virpi Hirvensalo
Kaupungin työntekijä
Projektikoordinaattori
Turun ammatti-instituutti TAI
virpi.hirvensalo [at] turku.fi
puh. +358 40 1971393
GSM: +358 40 5373143

Tiina Suvanen
Tuntiopettaja
Varia
tiina.2.suvanen [at] eduvantaa.fi
puh. +358 43 8256425

 

 


 

Hankkeen rahoittajat ja linkit rahoittajien kotisivuille

6Aika, 6Aika kotisivut

Euroopan sosiaalirahasto ESR, Euroopan sosiaalirahasto ESR:n kotisivut

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY:n kotisivut

Hanketta toteuttavat ammattikorkeakoulut, toisen asteen oppilaitokset ja linkit toteuttajien kotisivuille