ROBUSTA – etäohjatut automaattibussit osana älykästä liikennettä

Hanke on päättynyt 31.12.2018.

ROBUSTA -hankkeen (1.2.2017 - 31.12.2018) keskeisenä tavoitteena oli mahdollistaa autonomisten ajoneuvojen nopeampi käyttöönotto osana älykkäitä liikennejärjestelmiä. Tulevaisuudessa kuskittomat ajoneuvot palvelevat ihmisten liikkumista ja tukevat entistä tehokkaampien liikennejärjestelmien muodostamista. Tässä kehityksessä Suomi on edelläkävijämaa sekä teknologian, että lainsäädännön näkökulmasta. Suomen laki mahdollistaa sen, ettei kuljettajan tarvitse olla ajoneuvon sisällä.

Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin robottibussien, ja myöhemmin muiden autonomisten ajoneuvojen etäohjausohjelmistoa 5G-verkon yli, reaaliaikaista mittaus- ja sensorijärjestelmää, keinoälyllä tuettua ihmisen ja robotin vuorovaikutusta, sekä etäohjaussalin olosuhteita. Hankkeessa selvitettiin lisäksi autonomisten ajoneuvojen tulevaisuuden liiketoiminta- potentiaalia ja arvioitiin käyttäjäkokemusta sekä käyttäjäolosuhteiden reunaehtoja.

Tavoitteena oli kehittää käyttäjäystävällinen, luotettava ja turvallinen autonomisen bussin etäohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa autonomisten linja-autojen tilapäisen etäohjauksen ja on myöhemmin sovellettavissa muihin autonomisiin ajoneuvoihin eri liikenneolosuhteissa ja vaikeissa liikennetilanteissa.

Vuoden 2018 loppuun asti kestäneessä hankkeessa teknologiaa kehitettiin iteratiivisesti ja testaamalla sitä todellisissa liikenneolosuhteissa. Hankkeessa kehitettyä etäohjausjärjestelmää suunniteltiin nopeuttamaan automaattisten ajoneuvojen tuloa liikenteeseen ja niihin liittyvän liiketoimintapotentiaalin lunastamista. Hanke tuki myös valtakunnallisia tavoitteita liikennejärjestelmien kehittämisestä ja uudistamisesta.

Tuloksia

Robusta -hankkeen teknologiaseminaari järjestettiin maanantaina 22.1.2018 Metropolia Ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksella. Hankkeessa mukana olevien yritysten edustajat ja asiantuntijat pitivät puheenvuoronsa automatisoituvan liikenteen etäohjauksen teemoihin liittyen. Esitysaineistot aukeavat Google Drive -palveluun.

Seminaari sisälsi seuraavat puheenvuorot:

 • Jarno Kallio, Nodeon: Ajoneuvojen etähallinta ja arkkitehtuuri
 • Juha Laakso, Infotripla: Digitaalinen infrastruktuuri ja automaattiajaminen
 • Eetu Heikkinen, Heidi Ollikainen, Miikka Siekkinen, Metropolia: Maltti, robottibussin turvallisuuskonsepti
 • Johanne Laine, Metropolia: Autonomisten ajoneuvojen kustannushyödyt
 • Timo Blomqvist, Metropolia: Alhaisen latenssin kuvausratkaisut
 • Merja Bauters & Yi Wang, Metropolia: Etäohjauksen käyttäjäkokemus
 • Jussi Laari, Metropolia: Ympäristön 3D-mallinnus
 • Martti Mustajärvi, Nokia: Verkot ja Automaattiset laitteet
 • Jukka Honkaniemi & Gerald Mwaura, Metropolia: Verkon kattavuus ja laatuvaatimukset bussin etähallinnassa
 • Anton Dementev, Metropolia: ROS-arkkitehtuuri autonomisten kulkuneuvojen etähallintaan
 • Arto Salonen, Noora Haavisto, Metropolia: Robottibussimatkustajien kokemukset

Lisätietoja

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Rahoittaja ja partnerit

Hankkeen tutkimus- ja kehityskonsortiossa olivat mukana Nokia, Fleetonomy, Flou, Infotripla ja Nodeon. Hankkeen koordinoinnista ja tutkimuksesta vastasivat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Demos Helsinki. Innovaatiorahoituskeskus Tekes (nyk. Business Finland) rahoitti hanketta.

TEKES, Demos Helsinki, Metropolia AMK, NOKIA, Infotripla, FLOU, Nodeon, Fleetonomy logot