Metropolia Ammattikorkeakoulun älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymän koordinoiman Smart Countryside Mobility (REACT-EU) -hankkeen kumppanina on Laurea-ammattikorkeakoulu. Hankkeesssa kehitetään Uudenmaan seudun haja-asutusalueille sekä periurbaaneille alueille uusia henkilöliikkumisen, materiaalivirtojen sekä pientavaralogistiikan palveluita ja konsepteja.

Lisäksi hankkeessa kehitetään verkostomaisen yhteistyön keinoin toimivaa liikkumispalveluiden ekosysteemiä, jolla tuodaan yhteen kaikkia harvemmin asuttujen alueiden liikkumiseen liittyviä toimijoita sekä loppukäyttäjiä.

Yritysten tukeminen hanketyöllä

Hankkeen pääkohderyhmänä on alueella toimivat yritykset, joiden selviytymis- ja kilpailukykyä ja toimintamahdollisuuksia hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan.

Hankkeessa tehdään palvelumuotoilun keinoin konseptointia uusista liikkumispalveluista, jotka vastaavat näihin tunnistettuihin haasteisiin ja pilotoidaan ketterien kokeilujen periaatteella konseptia tunnistetulla kohdealueella.

Opiskelijat mukaan kehittämään

Opiskelijoille tarjotaan osallistumismahdollisuuksia tuomalla suunnitteluhaasteita osaksi sopivia kurssikokonaisuuksia ja tarjoamalla innovaatiokursseille konseptinkehitykseen liittyviä haasteita. Opiskelijoita osallistetaan hankkeeseen myös kohderyhmänä siten, että nämä pääsevät taustoittamaan periurbaanien alueiden liikkumispalveluiden haasteita omasta näkökulmastaan ja osallistumaan pilottikokeiluihin yhtenä kohderyhmänä. Hankkeessa pyritään tarjoamaan AMK- ja YAMK-päättötöitä sopivaksi katsotuista kokonaisuuksista, esimerkiksi teknisten ratkaisuiden suorittamisesta, palvelukonseptien muotoilusta sekä viestinnästä.

Hankkeen tulokset

Hankkeen lopputuloksena saadaan toteuttettua prototyyppikonsepti uudentyyppisestä liikkumispalvelusta, joka helpottaa Uudenmaan periurbaanien alueiden liikkumishaasteita. Konseptin perusteella toteutettavan palvelun myötä haja-asutusalueiden saavutettavuus ja joukkoliikenteen palvelutaso paranee ja alueen joukkoliikennetoimijat kykenevät pilotoimaan uusia, resurssitehokkaampia ratkaisuja palveluvalikoimaansa.

Hankkeessa ei pyritä saamaan aikaiseksi valmista teknistä ratkaisua, jolla kaikki periurbaanien alueiden liikkumishaasteet ratkeavat, vaan luomaan konsepti, joka ottaa huomioon niin resurssitehokkuuden, tekniset ratkaisut, kuluttajatottumukset kuin erityisryhmien tarpeetkin.

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.6.2021-1.8.2023.

Lisätietoja

Oscar Nissin, innovaatiojohtaja | oscar.nissin [at] metropolia.fi

Rahoittaja

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto logo       Uudenmaan liitto logo

Kumppani

Laurea ammattikorkeakoulu logo

Toimipiste