Smart Countryside Mobility -hankkeen tarkoitus on parantaa Uudenmaan haja-asutusalueiden eri kohderyhmien liikkumismahdollisuuksia ja luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Projektia koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulun Älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymä ja hankekumppanina on Laurea-ammattikorkeakoulu.

EU-lippulogo tekstillä Euroopan unionin osarahoittama

Projekti on Euroopan unionin osarahoittama. Hanke toteutetaan 1.6.2021-1.8.2023.

Ajankohtaista

Hankkeen käytännön toimien kohdealueiksi valikoituivat taustatutkimuksen perusteella Järvenpää, Karkkila ja Raasepori.


Kullakin alueella tehdään tiivistä yhteistyötä kaupungin eri sidosryhmien kanssa. Projektin aikana kuullaan alueen asiantuntijoita - niin kaupungin edustajia, alueen asukkaita kuin paikallisia yrittäjiäkin. Näin varmistetaan toimenpiteiden laaja vaikuttavuus.


Helmi-maaliskuussa 2022 kartoitetaan muun muassa asukkaiden liikkumistottumuksia ja palveluiden saavutettavuutta.

Tapahtumia

Laurean YAMK-opiskelijaryhmä toteutti maaliskuussa 2022 Raaseporin henkilöliikenteen käyttäjätutkimuksen. 

Hanke muualla

Uutinen Raaseporin kaupungin sivuilla hankkeen yhteistyöstä kaupungin kanssa.

Länsi-Uusimaa-lehden uutinen hankkeen alkamisesta alueella (vaatii kirjautumisen).

Yritysten tukeminen hanketyöllä 

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat alueella toimivat yritykset, joiden selviytymis- ja kilpailukykyä sekä toimintamahdollisuuksia hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan.

Hankkeessa tehdään palvelumuotoilun keinoin konseptointia uusista liikkumispalveluista, jotka vastaavat tunnistettuihin haasteisiin.

Opiskelijat mukaan kehittämään

Opiskelijoille tarjotaan osallistumismahdollisuuksia tuomalla suunnitteluhaasteita osaksi sopivia kurssikokonaisuuksia ja tarjoamalla innovaatiokursseille konseptinkehitykseen liittyviä haasteita.

Opiskelijoita osallistetaan hankkeeseen myös kohderyhmänä siten, että nämä pääsevät taustoittamaan alueiden liikkumispalveluiden haasteita omasta näkökulmastaan ja osallistumaan pilottikokeiluihin yhtenä kohderyhmänä.

Hankkeessa pyritään lisäksi tarjoamaan AMK- ja YAMK-päättötyöaiheita sopivaksi katsotuista kokonaisuuksista, esimerkiksi teknisten ratkaisuiden suorittamisesta, palvelukonseptien muotoilusta ja viestinnästä.

Hankkeen tulokset

Hankkeen lopputuloksena saadaan toteutettua prototyyppikonsepti uudentyyppisestä liikkumispalvelusta, joka helpottaa Uudenmaan harvempaan asuttujen alueiden liikkumishaasteita. Konseptin perusteella toteutettavan palvelun myötä haja-asutusalueiden saavutettavuus ja joukkoliikenteen palvelutaso paranevat sekä alueen joukkoliikennetoimijat kykenevät pilotoimaan uusia, resurssitehokkaampia ratkaisuja palveluvalikoimaansa.

Hankkeessa ei pyritä saamaan aikaiseksi valmista teknistä ratkaisua, jolla kaikki alueiden liikkumishaasteet ratkeavat, vaan luomaan konsepti, joka ottaa huomioon niin resurssitehokkuuden, tekniset ratkaisut, kuluttajatottumukset kuin erityisryhmien tarpeetkin.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Harri Miinin 
harri.miinin(at)metropolia.fi

Toimipiste