Smart Countryside Mobility -hankkeessa 

 • kehitetään Uudenmaan haja-asutusalueiden henkilöliikkumisen ja pientavaralogistiikan palveluita 
 • parannetaan Uudenmaan haja-asutusalueiden saavutettavuutta ja palveluiden laatua 
 • edesautetaan liikkumispalveluiden ekosysteemin muodostumista.

  Liikkumispalveluiden suunnittelussa kuullaan eri käyttäjäryhmiä, koska liikkumisen mm. palveluiden luo pitää olla mahdollista kaikille. Tästä hyötyvät sekä asukkaat palveluiden parempana saavutettavuutena että paikalliset yrittäjät.

  Projektia koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulun Älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymä. Hankekumppanina on Laurea-ammattikorkeakoulu.

  Eu-lippulogo tekstillä Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto

  Projekti on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama. Hanke toteutetaan 1.6.2021-1.8.2023.

  Tulevat tapahtumat

  Tervetuloa ideoimaan Raaseporin alueen liikkumispalveluita lauantaina 11.6. klo 10-17 Home&Found-maallemuuttotapahtumaan!

  Smart Countryside Mobility -hanke on mukana tapahtuman Asumisen messuilla, jotka pidetään Billnäsin ruukissa.  

  Messuille pääsee

  • junalla: jää pois Karjaalla, rautatieasemalta on 2,5 km:n kävelymatka Billnäsin ruukkiin 
  • autolla: ruukkialueella on maksuttomia parkkipaikkoja.

  Lue lisää Home&Found-tapahtumasta sen omilta nettisivuilta.

  Uutisia

  Raaseporin henkilöliikennetutkimus:
  Lisää linja-autojen ilta- ja viikonloppuvuoroja! (18.5.2022)

  Reittiliikenne Raaseporin sisällä, linja-autoliikenteen aikataulut ja bussivuorojen riittämättömyys sekä palveluiden saavutettavuus nousivat keskeisiksi teemoiksi, kun alueen asukkailta kysyttiin mielipidettä Raaseporin alueen henkilöliikenteen palveluista. Vastaajat kaipasivat myös kattavampaa ja turvallisempaa pyörätieverkostoa. Lisäksi julkisen liikenteen lippujen hintoja pidettiin liian korkeana sekä toivottiin bussi- ja junaliikenteen aikataulujen yhdistämistä.

  Palvelut ovat alueella keskittyneet, mikä vaikuttaa niiden saavutettavuuteen julkisilla liikennevälineillä. Raaseporilaiset toivovatkin lisää julkisen liikenteen vuoroja Fiskarsiin ja Karjaalle sekä muiden taajamien välille. Erityisesti kaivattiin linja-autoliikennöintiä iltaisin ja viikonloppuisin. Nämä haasteet nousivat esiin Raaseporin henkilöliikennetutkimuksessa, jonka Laurean YAMK-opiskelijaryhmä toteutti maaliskuussa 2022. Tutkimukseen vastasi 114 alueen asukasta. 

  Hanke muualla

  Uutinen Raaseporin kaupungin nettisivuilla hankkeen yhteistyöstä kaupungin kanssa.

  Länsi-Uusimaa-lehden uutinen hankkeen alkamisesta alueella (vaatii kirjautumisen).

  Hanketyö käytännössä

  Hankkeen käytännön toimien kohdealueiksi valikoituivat taustatutkimuksen perusteella

  • Järvenpää
  • Karkkila
  • Raasepori.

  Kullakin alueella tehdään tiivistä yhteistyötä kaupungin eri sidosryhmien kanssa. Projektin aikana kuullaan alueen asiantuntijoita - niin kaupungin edustajia, alueen asukkaita kuin paikallisia yrittäjiäkin. Näin varmistetaan toimenpiteiden laaja vaikuttavuus.

  Helmi-maaliskuussa 2022 kartoitettiin muun muassa asukkaiden liikkumistottumuksia ja palveluiden saavutettavuutta.

  Yritysten tukeminen hanketyöllä 

  Hankkeen pääkohderyhmänä ovat alueella toimivat yritykset, joiden selviytymis- ja kilpailukykyä sekä toimintamahdollisuuksia hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan.

  Hankkeessa tehdään palvelumuotoilun keinoin konseptointia uusista liikkumispalveluista, jotka vastaavat tunnistettuihin haasteisiin.

  Opiskelijat mukaan kehittämään

  Opiskelijoille tarjotaan osallistumismahdollisuuksia tuomalla suunnitteluhaasteita osaksi sopivia kurssikokonaisuuksia ja tarjoamalla innovaatiokursseille konseptinkehitykseen liittyviä haasteita.

  Opiskelijoita osallistetaan hankkeeseen myös kohderyhmänä siten, että nämä pääsevät taustoittamaan alueiden liikkumispalveluiden haasteita omasta näkökulmastaan ja osallistumaan pilottikokeiluihin yhtenä kohderyhmänä.

  Hankkeessa pyritään lisäksi tarjoamaan AMK- ja YAMK-päättötyöaiheita sopivaksi katsotuista kokonaisuuksista, esimerkiksi teknisten ratkaisuiden suorittamisesta, palvelukonseptien muotoilusta ja viestinnästä.

  Hankkeen tulokset

  Hankkeen lopputuloksena saadaan toteutettua prototyyppikonsepti uudentyyppisestä liikkumispalvelusta, joka helpottaa Uudenmaan harvempaan asuttujen alueiden liikkumishaasteita. Konseptin perusteella toteutettavan palvelun myötä haja-asutusalueiden saavutettavuus ja joukkoliikenteen palvelutaso paranevat sekä alueen joukkoliikennetoimijat kykenevät pilotoimaan uusia, resurssitehokkaampia ratkaisuja palveluvalikoimaansa.

  Hankkeessa ei pyritä saamaan aikaiseksi valmista teknistä ratkaisua, jolla kaikki alueiden liikkumishaasteet ratkeavat, vaan luomaan konsepti, joka ottaa huomioon niin resurssitehokkuuden, tekniset ratkaisut, kuluttajatottumukset kuin erityisryhmien tarpeetkin.

  Lisätietoja

  Projektipäällikkö Harri Miinin 
  harri.miinin(at)metropolia.fi

  Toimipiste