Smart Countryside Mobility -hanke

Smart Countryside Mobility -hankkeen logo Hanke on päättynyt 30.9.2023.


Smart Countryside Mobility -hankkeen tulokset

Smart Countryside Mobility -hankkeen tavoitteena oli tuottaa Uudenmaan harvempaan asutuille alueille uusia liikennepalveluiden konsepteja sekä parantaa olemassa olevia palveluita. Lisäksi tavoitteena oli edistää liikkumisen ekosysteemin muodostumista Uudenmaan alueelle. Kehittämistyön keinot ammennettiin palvelumuotoilusta, johon osallistavat työmenetelmät kuuluvat luontaisena osana.


Lue Smart Countryside Mobility -hankkeen tuloksista Ratkaisuja kestävän liikenteen kehittämiseen -loppujulkaisusta Theseus-palvelun verkkosivuilla.

Loppujulkaisussa myös keskeiset yhteiskehittämiskumppanit – asukkaat, kyläyhdistyksen edustaja sekä Karkkilan ja Raaseporin kaupunkien edustajat – kertovat kokemuksistaan kehittämistyöstä hankkeessa.

Katso YouTube-video hankkeen tekemästä kestävien liikennepalvelujen kehittämistyöstä Raaseporissa ja Karkkilassa!

Titta på YouTube-videon om arbetet med att utveckla hållbara transporttjänster i Raseborg och Högfors som gjorts inom ramen för projektet!

Eu-lippulogo tekstillä Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahastoHanke oli Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama. Projektia koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulun Älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymä, hankekumppanina oli Laurea-ammattikorkeakoulu. Hanke toteutettiin 1.6.2021–30.9.2023.

Uutisia

Lue tästä, mitä Smart Countryside Mobility -hankkeessa tehtiin ja tapahtui.

Smart Countryside Mobility -hankkeesta kirjoitetut artikkelit ja julkaisut

Katariina Saarelan, Päivi J. Tossavaisen ja Mikko Julinin toimittama hankkeen loppujulkaisu Ratkaisuja kestävän liikenteen kehittämiseen Theseus-palvelun verkkosivuilla.

Miia Seppäsen ja Raija Kaljusen kirjoittama Kestävät liikennepalvelut haja-asutusalueilla syntyvät yhteiskehittämällä -artikkeli Laurea-ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

Miia Seppäsen ja Raija Kaljusen kirjoittama artikkeli Yhteiskehittäminen ja osallistaminen – Miksi näihin kannattaa panostaa? Laurea-ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

Päivi J. Tossavaisen ja Raija Kaljusen toimittama julkaisu Kohti älykkäitä liikkumispalveluita – verkostot liikkumisen liiketoimintamalleissa Theseus-palvelun verkkosivuilla.

Päivi J. Tossavaisen, Raija Kaljusen ja Jaakko Hannulan kirjoittama artikkeli YAMK-opiskelijat mukaan hanketyöhön teoksessa Kohti älykkäitä liikkumispalveluita – verkostot liikkumisen liiketoimintamalleissa Theseus-palvelun verkkosivuilla (sivut 7–11).

Päivi J. Tossavaisen ja Raija Kaljusen kirjoittama artikkeli Hankkeen ensimmäinen vuosi: Onnistuneita kokemuksia ja merkityksellisiä tuloksia TKIYO-integroinnista teoksessa Kohti älykkäitä liikkumispalveluita – verkostot liikkumisen liiketoimintamalleissa Theseus-palvelun verkkosivuilla (sivut 49–53).

Pasi Harion ja Jaakko Hannulan kirjoittama artikkeli Ennakkoluulotonta ennakointia: opiskelijoiden luomien tulevaisuuskuvien hyödyntäminen SCM-hankkeessa Laurea-ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

Päivi J. Tossavaisen ja Raija Kaljusen kirjoittama Joukkuepelillä YAMK-opetuksen ja TKI-toiminnan yhdistäminen onnistuu -artikkeli Laurea-ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

Raija Kaljusen kirjoittama artikkeli Hyödynnä palvelumuotoilun visuaalisuutta hankkeen alkuvaiheen viestinnässä Laurea-ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

Smart Countryside Mobility -hanke mainittu!

Uutinen Höökikyydille sovellus ja lisävuoroja – visio tulevaisuuden joukkoliikenteestä Karkkilassa kehittäisi Höökikyytiä ja lisäisi aivan uuden joukkoliikenteen muodon Karkkilan Tienoo -lehden verkkosivulla (23.8.2023)

23.8.2023 ilmestynyt Karkkilalainen-lehti uutisoi hankkeen tuloksista uutisella Höökikyydillä on Kuva Karkkilalainen-lehdessä 23.8.2023 julkaisusta uutisesta Höökikyydillä on tärkeä osa Karkkilan joukkoliikenteessä. tärkeä osa Karkkilan joukkoliikenteessä.

Karkkilan Tienoo -lehden uutinen Miltä näyttää Karkkilan joukkoliikenteen tulevaisuus? Asukasilta Nyhkälän koululla Karkkilan joukkoliikenteestä lehden verkkosivulla (17.8.2023)

Uutinen Maksutonta joukkoliikennettä kesän ajan Karkkilassa – "Kesähöökillä koululaiset päiväksi uimarannalle ja illaksi takaisin" Karkkilan Tienoo -lehden verkkosivulla (10.6.2023)

Uutinen Karkkilalainen-lehden verkkosivulla Höökikyyti palvelee kesällä uusilla aikatauluilla (6.6.2023)

2.3.2023 ilmestyi Etelä-Uusimaa-lehden uutinen "Osallistumalla voi vaikuttaa" - Raaseporin Etelä-Uusimaa-lehden artikkeli Osallistumalla voi vaikuttaa - Raaseporin joukkoliikennettä kehitetään yhteistyönäjoukkoliikennettä kehitetään yhteistyönä, jossa kerrotaan hankkeen kehitystyöstä Raaseporissa. Ääneen pääsevät niin kaupungin edustaja kuin asukkaatkin.

Länsi-Uusimaa-lehden uutinen hankkeen kehittämistyöstä Raaseporissa lehden verkkosivulla (maksumuurin takana) - (5.2.2023)

25.1.2023 ilmestynyt Karkkilan Tienoo -lehti käsitteli pääkirjoituksessaan Palautetta tulevaisuuden liikennepalveluista -näyttelyä. Kirjoituksessa kehotettiin vaikuttamaan liikennepalveluihin. Pääkirjoitus on otsikoitu Anna palautetta äläkä enää emmi, ja sen on kirjoittanut Vesa Valtonen.

Karkkilalainen-lehden uutinen Palautetta tulevaisuuden liikennepalveluista -näyttelystä lehden verkkosivulla (24.1.2023)

Länsi-Uusimaa-lehden uutinen Palautetta tulevaisuuden liikennepalveluista -näyttelystä Karkkilassa lehden verkkosivulla (maksumuurin takana) - (18.1.2023)

Uutinen Karkkilan Tienoo -lehden verkkosivulla hankkeen yrityksille suuntaamasta kyselystä ja Palautetta tulevaisuuden liikennepalveluista -näyttelystä (17.1.2023)

Karkkilalainen-lehden uutinen hankkeen järjestämästä Karkkilan tulevaisuuden liikennepalvelut -ideointityöpajasta lehden verkkosivulla (9.11.2022)

Karkkilalainen-lehden uutinen Karkkilan liikkumispalveluita ideoidaan 2.11. Nyhkälän koululla (27.10.2022)

Uutinen Raaseporin kaupungin verkkosivuilla hankkeen työpajoista Pohjassa ja Fiskarsissa (30.8.2022)

Karkkilan Tienoo -lehden uutinen Karkkila on mukana Smart Countryside Mobility -hankkeessa Tavoitteena ovat muun muassa kohenevat liikkumispalvelut (18.3.2022)

Länsi-Uusimaa-lehden uutinen hankkeen alkamisesta lehden verkkosivulla (maksumuurin takana) - (2.3.2022)

Uutinen Raaseporin kaupungin nettisivuilla hankkeen yhteistyöstä kaupungin kanssa (28.2.2022)

Smart Countryside Mobility -hankkeen järjestämät tapahtumat 2023

Toimipiste