SOHJOA - Autonomisen liikenteen uudet liiketoiminta-alueet

Tekes

Hanke on päättynyt 31.05.2018.

Liikenne- ja viestintäministeriön ympäristöstrategisena tavoitteena on, että kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään Suomen kansallisten ja kansainvälisten sitoumusten mukaisesti 15 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Päästötavoitteita ei olla saavuttamassa ilman radikaaleja innovaatioita ja sähköisen liikennöinnin huomattavaa kasvua.

Tässä hankkeessa luodaan edellytykset autonomiselle, sähköiselle, last mile -liikennöinnille osana kehittyvää päästötöntä kaupunkiympäristöämme. Autonomisella liikennöinnillä tämä matkaosuus on järjestettävissä huomattavasti nykyistä taloudellisemmin ja tehokkaammin.

Autonomisen operoinnin teknologia alkaa olla ajoneuvojen osalta riittävän valmis operointiin. Ajoneuvot osaavat kulkea ennalta nauhoitettuja reittejä suotuisissa olosuhteissa. Kaupallisen liikennöinnin mahdollistamiseksi tarvitaan vielä kehitystyötä. Poikkeustilanteet liikenteessä, muuttuvat keliolosuhteet, käyttövarmuus sekä turvallisuusvaatimukset ovat esteinä ko. ajoneuvojen yleistymiselle. Esteiden ylittämiseksi on tarpeen kehittää autonomista liikkumista tukevia sovelluksia osaksi ympäröivää infraa sekä operoinnista kokonaisuutena vastaava etäoperointimalli.

Autonomisten robottibussien skaalaaminen tulee tarjoamaan liikkumisen mahdollisuuden kaikille kunnosta, iästä tai osaamisesta riippumatta. Niinpä ne ovat ainutlaatuinen mahdollisuus yhdistää yhteiskunnallinen tarve globaaliksi liiketoiminnaksi hyödyntämällä suomalaista huippututkimusta ja yritysten tuotekehityksen keskeisiä oivalluksia.

Yhteistyötahona Demos Helsinki.

SOHJOA-hankekokonaisuuden nettisivuilta löydät latauslinkit näihin projektin aikana tehtyihin raportteihin, case-kuvauksiin, julkaisuihin ja oppaisiin:

  • SOHJOA-artikkelikokoelma (loppujulkaisu)
  • SOHJOA-lopputapahtuman esitysmateriaali
  • SOHJOA-projektin raportteja
  • Arto O. Salonen: Passenger's subjective traffic safety, in-vehicle security and emergency management in the driverless shuttle bus in Finland, Transport Policy, 2018
  • Operointialueen vaatimuksia
  • Robottibussiopas pelastusviranomaisille
  • Case: Hervanta, väliraportti 2016
  • Kokeilualueiden julkisen liikenteen koostumus
  • Käyttäjäkokemus automaattibussissa
  • Robottibussipilotti Finavia 2017

Tutustu myös SOHJOA - Suomen Olosuhteet Huomioiva Joukkoliikenteen Omatoiminen Ajoneuvo, 6Aika -hankkeeseen sekä Älykäs liikkuminen -innovaatiokeskittymään.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi

Toteutamme Metropoliassa vuosittain noin sata tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohanketta yhdessä työelämän ja kumppaniverkostojemme kanssa. Tutustu hankekatalogiimme.