Soivia kohtaamisia ja yhteisöllistä luovuutta varhaiskasvatuksessa 2

Hanke on päättynyt.

Hankkeen tavoite

Koulutuksen jälkeen lastentarhanopettajat osaavat toteuttaa Varhais- ja esiopetussuunnitelmien luovaa ja eri taiteita hyödyntävää musiikkitoimintaa työssään ja heillä on pedagogista ammattitaitoa lasten osallisuuden tukemiseen taiteellisella ja kehollisella ilmaisulla. Luova toiminta ja taidekasvatus sekä leikki pedagogisena työtapana vaativat tuekseen kokonaisvaltaisen oppimisen ymmärtämistä ja käytännön työmenetelmiä. Koulutus kehittää tietoista pedagogista toimintaa ja työmenetelmiä laaja-alaisen osaamisen tukemiseen.

Hankkeen tulokset

Sisältö:

  • seminaarit
  • lähijaksot
  • etätyöskentely osallistujien työpaikoilla

Hankkeessa luodaan työpaikoilla kehitettäviä käytännön sovelluksia VASU:n perusteiden oppimiskäsityksen mukaiseen pedagogiikkaan. Koulutuksen tuloksena syntyy verkkomateriaali, joka tarjoaa ilmaisukasvatukseen pedagogisia välineitä ja esimerkkejä kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)