Soludus - pelillistäen kohti uusiutuvaa energiaa

Euroopan aluekehitysrahasto – Euroopan unioni.Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.Uudenmaan liitto - Nylands förbund.

Hanke on päättynyt 31.3.2018.

Soludus-hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka rakennettua ympäristöä visuaalisesti pelillistämällä voidaan edistää energiansäästöä ja uusiutuvien energioiden käyttöönottoa sekä lisätä ympäristötietoisuutta. Hankkeessa valjastetaan pelialustaksi rakennetun ympäristön todellisia malleja (esim. karttapohjat, kaupunki-, ympäristö- ja sisätilamallit sekä valokuvallisia näkymiä), paikkatietoinformaatiota sekä energiankäytön ja tuotannon simulointia.

Suomen poliittinen tahtotila on hiilineutraali tulevaisuus vuonna 2050, johon sisältyy merkittävä uusiutuvan energiankäytön lisääminen. Suuren yleisön ja päättäjien tietoisuuden lisääminen ja positiivisen viestinnän rooli on keskiössä hiilineutraalia tulevaisuutta rakennettaessa.

Hankkeen tuloksena tuotetaan innostavia ja opettavia pelikonsepteja, jotka luovat uusia työkaluja positiivisen tietoisuuden lisäämiseksi energiansäästöön ja uusiutuviin energiamuotoihin liittyen.

Lopputuloksena on pelialusta, jonka avulla luodaan kaksi esimerkkipeliä ja muutamia pelikonsepteja eri käyttötarkoituksiin esim. varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, kuluttajille ja päätöksentekoon. Hanke luo uusia mahdollisuuksia cleantech -liiketoiminnan kasvattamiseen tietoisuuden lisäämisen kautta.

Pelit ja pelialusta tehdään open source -periaatteella ja ne ovat valmistuessaan julkisesti saatavissa ja jatkokehitettävissä internetissä.

Projekti toteutetaan yhteistyössä Aalto yliopiston rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen tutkimusinstituutin kanssa. Metropoliasta projektiin osallistuvat; informaatiotekniikka ja pelisovellukset, mediatekniikka, talotekniikka ja paikkatietotekniikka. Projekti on tällä hetkellä saamassa ensimmäisen työpaketin State of Artin päätökseen. Tässä selvitetään millaisia hyötypelejä on olemassa ja miten ihmisten tietoisuutta ympäristö- ja energia-asioista on tutkittu.

Seuraavaksi suoritamme muutamalle kohderyhmälle kyselyn, jossa selvitämme tämän hetkistä ympäristötietoisuutta (esim. varhaisnuorilla) ja pelihaluja ja -kokemuksia energiapelien kehittämistä tukemaan. Samalla käynnistämme pelialustan kehittämisen ja eri tietolähteiden liittämisprosessin.

Projekti alkoi 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017.

Yhteistyökumppaneina:

 • Aalto yliopisto
 • Lähienergialiitto
 • VTT
 • Kymenlaakson AMK
 • Helen
 • Helsingin kaupunki
 • Vantaan kaupunki
 • Espoon kaupunki
 • HSY
 • Adminotech Oy
 • MML / Paikkatietokeskus
 • Satavision
 • Kuuasema
 • Solid Potato Oy / FGI
 • Granlund Consulting

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Projektipäällikkö
Harri Hahkala
p. +358 40 082 8636
harri.hahkala [at] metropolia.fi (harri[dot]hahkala[at]metropolia[dot]fi)