Sosiaalinen media kansalaisvaikuttamisen välineenä

Hanke on päättynyt.

Sosiaalinen media on tämän hetken kuuminta hottia www-maailmassa. Se viittaa tietoverkossa toimivaan yhteisöllisesti tuotettuun tai jaettuun mediasisältöön. Kyse on siitä perustavasta muutoksesta, jossa verkko on muuttumassa pelkästä julkaisujärjestelmästä paikaksi, jossa yksilöt voivat muodostaa yhteisöjä ja tuottaa yhdessä sisältöä.

- Sosiaalinen media sisältää kaikki sellaiset välineet, joissa tapahtuu ”monelta monelle” viestintää ja materiaalin jakoa. Kaikki mihin käyttäjä luo sisältöä on tietyssä mielessä sosiaalista mediaa. Yksinkertaisimmillaan esimerkiksi blogi tai perinteinen keskustelufoorumi on sosiaalista mediaa, koska niissä on yleensä kommunikaatiomahdollisuus lukijoiden tai muiden käyttäjien kanssa, verkkoviestinnän lehtori Juhana Kokkonen kuvailee.

Juhana Kokkonen

Juhana Kokkonen tuli toiseen Metropoliaa edeltävään ammattikorkeakouluun Stadiaan verkkoviestinnän opiskelijaksi vuonna 1998. Vuodesta 2002 Kokkonen on toiminut Stadiassa ja vuodesta 2008 Metropoliassa verkkoviestinnän opettajana. Opetustyön lisäksi Sosiaalisen median kehittämisareenan ja Videos-hankkeen vetäminen pitävät miehen puuhakkaana. Metropoliassa toimivan sosiaalisen median kehittämisareenan tutkimuksen kohteena on sosiaalisen median suunnittelu ja toteutuskäytännöt.

- Sosiaalista mediaa ei voi ajatella pelkkänä verkkopalveluna vaan siinä täytyy ottaa toiminta ja koko konteksti huomioon. Se eroaa perinteisestä mediasuunnittelusta siinä, että siihen täytyisi jo alkuvaiheessa saada mukaan yhteisön ”alkulima” eli riittävästi ihmisiä mukaan kehitysvaiheeseen, Kokkonen korostaa.

- Sosiaalisen median yksi ongelma on, miten saada ihmiset osallistumaan. Käytäntöpuoli on siksi myös tärkeä eli minkälaisilla metodeilla ihmiset saadaan osallistumaan sosiaalisen median tekemiseen.

Videoeditori Fooga

VIDEOS-hankkeessa on suunniteltu ja tuotettu ilmainen ja avoin selaimessa käytettävä yhteisöllinen videoeditori Fooga. Editoria kehitetään hankkeen aikana edelleen. Fooga on maailman ensimmäinen open source -verkkoeditori, jossa käyttäjä voi muokata ja hallinnoida kuvaamaansa ja tuottamaansa materiaalia.

- Editori antaa mahdollisuuden tehdä videopuolen projekteja ilman, että täytyisi ostaa kalliita koneita tai ohjelmistoja. Kun ohjelmisto on asennettu omalle serverille, periaatteessa kone, jossa on www-selain, riittää, Kokkonen sanoo. VIDEOS-hankkeen peruslähtökohta on, että audiovisuaalinen viestintä ja sen mahdollistama uudentyyppinen dialogi parantaa kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia.

- Video on vaikutusvaltainen mediaformaatti, jolla pystytään vaikuttamaan sekä ration että tunteen tasolla samaan aikaan. Tietyssä mielessä jo se, että annetaan samat välineet kenen tahansa käyttöön ilmaiseksi laventaa kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia. Foogan toimivuutta ja käyttömahdollisuuksia kokeillaan useissa kansalaisvaikuttamiseen tähtäävissä toiminnallisissa projekteissa. Fooga-editoria on jo kokeiltu mm. kännykkätuotannossa Euroviisujen yhteydessä.

- Foogaa käytettiin Arcadan johtaman DINA Host City in Eurovision 2007 -ohjelman hallinnointijärjestelmänä ja media-arkistona euroviisuviikolla. Kuvausryhmät kuvasivat kamerakännyköillä euroviisuhuumasta pieniä spotteja ja ne lähetettiin suoraan kännyköistä järjestelmään, Kokkonen kertoo. Vuonna 2008 suunnitelmissa on yhä haastavampien ja näkyvämpien testituotantojen tekeminen videoeditorilla. Yhteistyökuvioita on suunnitteilla mm. Ylen ja Tallinnan yliopiston kanssa.

Opiskelijat keskeinen osa onnistunutta projektia

Kokkonen ylistää VIDEOS-hankkeessa mukana olleita opiskelijoita.

- Meillä on tosi hyvät opiskelijat mukana projektissa. Verkkoviestinnän ja tietotekniikan opiskelijat ovat tehneet käytännössä koko videoeditorin.

Opiskelijoiden työtehtävät ovat sisältäneet mm. ohjelmointia, käyttöliittymäsuunnittelua, graafista suunnittelua, konseptisuunnittelua ja käsikirjoittamista.

Kokkonen ja tutkija Petri Kola Taideteollisesta korkeakoulusta ovat ideoineet kokonaisuutta ja vieneet hanketta eteenpäin. Mukana opiskelijoiden koordinoinnissa on ollut myös yliopettaja Matti Luukkainen tietotekniikan koulutusohjelmasta.

Tutkimus- ja kehitysprojektissa opettamista Kokkonen pitää erittäin antoisana. Hankkeen aikana on kehittynyt mielekäs toiminnan malli siitä, miten opiskelijaprojekti voi toimia.

- Opiskelijat ovat usein aika konservatiiveja siinä mielessä, että he haluaisivat opettajan kaatavan tiedon heidän päähänsä ja ovat vihaisia, jos ei edes tiedetä mitä ollaan tekemässä ja miten. Tutkimus- ja kehitysprojekti on erilaista toimintaa kuin perinteinen opetustoiminta. Se vaatii opiskelijoilta ihan oikeata kiinnostusta, Kokkonen sanoo.

- Sellainen opetusmalli pitäisi mielestäni olla kaikkialla, että opettaja on enemmän asioiden mahdollistaja kuin joku ihmeellinen tietopankki. Ainakin meidän alalla tieto vanhenee niin nopeasti, että ei ole edes mahdollista olla kokonaisvaltainen asiantuntija. Opiskelijat ovat tänä päivänä niitä todellisia asiantuntijoita.

Teksti: Hanna Kortelainen

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)