SOPIVA - Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke

Hanke on päättynyt 31.12.2021

SOPIVA - henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeessa tehtiin alueellista työtä Etelä-Savon vammaispalveluissa ja kehitettiin valtakunnallisesti yhteisiä henkilökohtaisen budjetoinnin periaatteita ja toimintatapoja. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa vammaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia palveluissa oman tuen ja tarpeen mukaisesti.

Hankkeen päätavoitteena oli kehittää ja mallintaa Essoten alueen vammaispalveluiden asiakkuusprosessia ja yhteistoimijuutta palveluiden järjestäjän, asiakkaan ja palveluntuottajan välisesti henkilökohtaisen budjetoinnin keinoin. Tavoitteena oli kehittää sote-palveluiden henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämisen tapaa, joka on yhdenmukainen Suomen mallin kanssa ja juurrutettava toimintatapa kuntalaisten osallisuutta ja valinnanvapautta edistäväksi toimintatavaksi.

Hanketuloksia

Hankkeessa tavoiteltiin uutta henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistapaa, joka lisää tukea tarvitsevan henkilön hyvinvointia ja on kustannusten kannalta neutraali.

 • Sosiaalityötä tekevien ammattilaisten osaaminen lisääntyy ja osaamispotentiaali tulee paremmin asiakkaiden ja palvelujärjestelmän käyttöön
 • Asiakastyön prosessin malli henilökjohtaisen budjetoinnin (HB) järjestämistavassa
 • Roolikartat HB:n asiakasprosesseista
 • Asiakkaiden ja kumppaneiden osaaminen ja kokemukset on hyödynnetty alueella ja osana valtakunnallista kehittämistyötä
 • Koulutuksiin osallistuvien työntekijöiden ammattitaito asiakasprosesseissa toimimisessa on vahvistunut
 • Verkostotyön ja yhteiskehittämisen malli ja toimintatavat sekä eri toimijoiden roolit on kuvattu
 • Alueen kehittämistyön tuotokset ja tulokset ovat valtakunnallisesti käytössä ja alueelle soveltuva

Sopivan tuen järjestämisen tapa on yhdenmukainen kehitettävän Suomen HB-mallin kanssa.

Hanketta ohjasi sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja toteutti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Hankkeen tuotoksena roolikartat

Roolikartat ovat tuotettu asiakkaan aseman vahvistamiseksi ja työntekijöiden ja palvelutuottajien työn tueksi. Jokainen roolikartta on visuaalisessa ja tulostettavassa muodossa ja niiden käytöstä on annettu vinkkejä.

 • Asiakkaan roolikartta
 • Työntekijän roolikartta
 • Palveluntuottajan roolikartta
 • Yhteistyö -roolikartta

Tulokset koottuna

Lisätietoja

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)