Sotetie-hanke - Tiekartta sote-ammattilaisen jatkuvan oppimisen toteuttamiseen

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta (SOTETIE) –hanke käynnistyi syyskuussa ja jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Hankkeessa kehitetään sähköinen tiekartta, joka tekee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuksen tarpeen arvioinnin ja opintojen löytämisen nopeaksi ja helpoksi.

SOTETIE -hanke vastaa sosiaali- ja terveysalan muuttuvaan osaamistarpeeseen, jonka taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja asiakkaiden palveluntarpeen muutos. Tähän muutokseen vaikuttavat mm. digitalisaatio, asiakkaiden omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja niukkenevat resurssit.

Hankkeessa on mukana 15 korkeakoulua eri puolilta Suomea. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat työelämän organisaatiot, jotka edustavat laajasti sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajia. Metropolia Ammattikorkeakoulu on mukana hankeverkostossa.

Hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille joustavaa työelämälähtöistä jatkuvaa oppimista tukeva toimintamalli, sähköinen tiekartta. Tiekartan avulla ammattilaisten osaamisen päivittäminen tulevaisuuden osaamistarpeisiin tulee helpoksi ja joustavaksi. Tiekartan avulla osaamista pystytään arvioimaan ammattilaisen, työyhteisön ja organisaation tasolla sekä verkko-opintotarjontaa löytämään ja opintoja toteuttamaan sujuvasti.

Työntekijöiden näkökulmia tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan osaamiseen (Tikissä-blogi 8.12.2020)

Lisätietoja

Johanna Holvikivi, projektipäällikkö
johanna.holvikivi [at] metropolia.fi (johanna[dot]holvikivi[at]metropolia[dot]fi)