Sun2People

Hanke on päättynyt 30.09.2016.

SunEdu projektissa kehitetty aurinkoenergialla toimiva oppimisympäristö sovelletaan Sun2People-hankkeessa laajempaan kohderyhmään. Hanke mahdollistaa sähköisen sisällönjakelun pieniin kyliin, joihin logistisesti koulukirjojen ja sanomalehtien jakelu on lähes mahdotonta.

Aurinkoenergialla toimivan oppimisympäristön lisäksi konsepti tarjoaa mahdollisuuden jakaa sisältöä myös koko perheelle uutisten, terveysinformaation, maatalouskoulutuksen yms. muodossa. Haastatellut loppukäyttäjät kokivat esimerkiksi mahdollisuuden lukea sanomalehteä kotiin kannettuna ensimmäistä kertaa elämässään. Samaten koulukirjat ovat vanhentuneita ja niitä riittää vain yksi per kymmenen oppilasta. Tarvetta kehittyneelle ja Afrikan oloihin räätälöidylle edulliselle sisällönjakelumenetelmälle on.

Keskeistä Sun2People-hankkeessa on tuottaa uutta tietoa loppukäyttäjistä ja muista sidosryhmistä, etenkin sisällöntuottajista. Tämä toteutetaan kvalitatiivisena käyttäjätutkimuksena, jonka kohderyhmää ovat paitsi loppukäyttäjät, niin myös kanava ja sisältöpartnerit. Samalla tehdään haastattelututkimusta mahdollisten asiakkaiden keskuudessa.

Yhteistyötahona hankkeessa on Aalto yliopisto.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Sampo Nurmentaus
p. +358 40 776 9772
sampo.nurmentaus [at] metropolia.fi (sampo[dot]nurmentaus[at]metropolia[dot]fi)