SYÖKSY - Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä

Hanke on päättynyt vuonna 2011.

SYÖKSY - Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä -tutkimushankkeen päätavoitteena oli kehittää käyttäjälähtöisesti vähäpäästöisiä joukkoliikenteeseen pohjautuvia liikkumisratkaisuja kehäradan varren syöttöliikenteeseen sekä Marja-Vantaan (nyttemmin Kivistön) ja Aviapoliksen alueiden asukkaiden, työntekijöiden ja vierailijoiden asiointiliikenteeseen hyödyntäen erityyppisiä sähköisiä ajoneuvoja, sekä muita matalan CO2 – tason ajoneuvoja.

Hankkeessa luotiin menetelmiä ja yhteistyömalleja käyttäjälähtöiseen liikennesuunnitteluun, kartoitettiin kohdealueiden erityispiirteitä ja suunniteltiin niiden pohjalta uusia liikennejärjestelmäratkaisuja. Valittujen liikennejärjestelmien toteutettavuus ja niiden vaikutukset arvioitiin.

Hankkeen konsortioon kuuluivat:

 • Green Net Finland (koordinaattori)
 • Aalto yliopisto
 • Metropolia AMK
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Hermia

Hanke toteutettiin 1.4.2010-30.9.2011. Hankebudjetti oli 530 000 euroa. Hanke rahoitettiin Tekesin Kestävä Yhdyskunta -ohjelmasta (60 %).

Lisäksi rahoittajina toimivat

 • Vantaan Innovaatioinstituutti
 • HSL
 • Vantaan Energia Sähköverkot Oy
 • Ensto Electric Oy
 • Finavia Oy
 • Kauppakeskus Jumbo
 • Itella Oy
 • European Batteries Oy

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)