Talent Helsinki -hanke

Hanke

Hanke on päättynyt.

Hanke oli osa Talent Boost -toimenpideohjelman toteutusta pääkaupunkiseudulla. Työ- ja elinkeinoministeriö osallistui hankkeen rahoitukseen.

Hankkeen tausta

Suomalaiset yritykset tarvitsevat ulkomailta erityisesti sellaista erityisosaamista, mitä Suomesta ei toistaiseksi ole saatavilla. Yritysten näkökulmasta kansainvälisillä osaajilla on myös merkittävä rooli innovaatioiden luomisessa ja yritysten kansainvälistymisessä. Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2019 tekemän selvityksen mukaan Suomi tarvitsee yli 100 000 uutta työntekijää työmarkkinoille vuoteen 2025 mennessä.

Hankekumppanit

Hankkeen päätoteuttaja oli Helsingin kaupunki. Metropolia Ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeen toteutukseen osallistuivat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Helsinki Marketing, Helsinki Business Hub, Helsingin seudun kauppakamari.

Hankkeen tavoite

Talent Helsinki -hankeen tavoitteena oli houkutella erityisesti ICT- ja teknologia-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita helsinkiläisyrityksiin. Osaajien houkuttelutoimet tukevat välillisesti myös alueella toimivien yritysten investointeja sekä vahvistavat mielikuvaa Helsingistä houkuttelevana työ-, yrittäjyys- ja opiskeluperusteisen maahanmuuton kohdealueena.

JobTeaser-portaalin jatkokehittäminen

Hankkeessa jatkokehitettiin Kansainväliset osaaja yritysten kasvun vauhdittajina (AIKO) -hankkeessa käyttöönotettua JobTeaser-portaalia. Tavoitteena oli kasvattaa JobTeaseria käyttävien työnantajien ja kansainvälisten opiskelijoiden määrää ja aktiivisuutta alustalla, tehostaa työ- ja harjoittelupaikkojen ilmoittamista sekä kehittää kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä tukevia materiaaleja ja toimintoja portaalissa.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa kehitettiin kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä tukevia toimintamalleja kaupungin ja oppilaitosten välisellä yhteistyöllä. Lisäksi hankkeessa pyrittiin nopeuttamaan ja sujuvoittamaan pääkaupunkiseudulle saapuvien uusien kansainvälisten osaajien ja heidän perheenjäsentensä alueelle asettautumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Erityisesti vahvistettiin International House Helsingin roolia pääkaupunkiseudun Talent Hub -toiminnan keskuksena ja kehitetään sen palvelutarjontaa yhtenäiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi.

Hankkeessa vahvistettiin erityisesti pääkaupunkiseudun korkeakouluissa opiskelevien kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden, tutkijoiden ja vastavalmistuneiden työelämäyhteyksiä sekä jatkokehitettiin työllistymistä tukevia toimintamalleja yritys- sekä kaupunkien ja oppilaitosten välistä yhteistyötä kehittämällä. Lisäksi hankkeessa kansainvälisille opiskelijoille luotiin heidän tarpeitaan vastaavia palvelupolkuja.