Hanke

Hankkeen ajankohta: 1.5.2021 – 30.4.2022

Hanke on osa Talent Boost -toimenpideohjelman toteutusta pääkaupunkiseudulla. Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu hankkeen rahoitukseen.

Hankkeen tausta

Suomalaiset yritykset tarvitsevat ulkomailta erityisesti sellaista erityisosaamista, mitä Suomesta ei toistaiseksi ole saatavilla. Yritysten näkökulmasta kansainvälisillä osaajilla on myös merkittävä rooli innovaatioiden luomisessa ja yritysten kansainvälistymisessä. Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2019 tekemän selvityksen mukaan Suomi tarvitsee yli 100 000 uutta työntekijää työmarkkinoille vuoteen 2025 mennessä. 

Hankekumppanit

Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin kaupunki. Metropolia Ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeen toteutukseen osallistuvat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Helsinki Marketing, Helsinki Business Hub, Helsingin seudun kauppakamari.

Hankkeen tavoite

Talent Helsinki -hankeen tavoitteena on houkutella erityisesti ICT- ja teknologia-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita helsinkiläisyrityksiin. Osaajien houkuttelutoimet tukevat välillisesti myös alueella toimivien yritysten investointeja sekä vahvistavat mielikuvaa Helsingistä houkuttelevana työ-, yrittäjyys- ja opiskeluperusteisen maahanmuuton kohdealueena.

JobTeaser-portaalin jatkokehittäminen  

Hankkeessa jatkokehitetään Kansainväliset osaaja yritysten kasvun vauhdittajina (AIKO) -hankkeessa käyttöönotettua JobTeaser-portaalia. Tavoitteena on kasvattaa JobTeaseria käyttävien työnantajien ja kansainvälisten opiskelijoiden määrää ja aktiivisuutta alustalla, tehostaa työ- ja harjoittelupaikkojen ilmoittamista sekä kehittää kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä tukevia materiaaleja ja toimintoja portaalissa.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa kehitetään kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä tukevia toimintamalleja kaupungin ja oppilaitosten välisellä yhteistyöllä. Lisäksi hankkeessa pyritään nopeuttamaan ja sujuvoittamaan pääkaupunkiseudulle saapuvien uusien kansainvälisten osaajien ja heidän perheenjäsentensä alueelle asettautumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Erityisesti vahvistetaan International House Helsingin roolia pääkaupunkiseudun Talent Hub -toiminnan keskuksena ja kehitetään sen palvelutarjontaa yhtenäiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi.

Hankkeessa vahvistetaan erityisesti pääkaupunkiseudun korkeakouluissa opiskelevien kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden, tutkijoiden ja vastavalmistuneiden työelämäyhteyksiä sekä jatkokehitetään työllistymistä tukevia toimintamalleja yritys- sekä kaupunkien ja oppilaitosten välistä yhteistyötä kehittämällä. Lisäksi hankkeessa kansainvälisille opiskelijoille luodaan heidän tarpeitaan vastaavia palvelupolkuja.